Vefsn kommune

Vefsn kommune har 13 500 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. 

Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen generelt har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 19 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement

02/08/2019
SØKNADSFRIST: 30.08.2019 Har du et strategisk blikk og en god forståelse for næringsutvikling og økt verdiskaping? Brenner du for å påvirke nasjonal og internasjonal vekst i det lokale næringslivet? Ønsker du å bli med i et dynamisk team hvor næring - og samfunnsutvikling står i fokus? Da er kanskje dette noe for deg! Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF (MON) er Vefsn kommunes næringsselskap. I dag har vi fem ansatte som jobber med samfunns- og næringsutvikling. MON forvalter også kommunens næringsfond. Selskapet har en god økonomi. MON søker prosjektleder til 2-års engasjement med mulighet for fast ansettelse. Vi søker en medarbeider som kan ta selskapet og kommunen et steg videre som næringsvennlig kommune, med gode og effektive prosesser for både etablerte aktører og nye etableringer. Vår nye medarbeider vil i all hovedsak arbeide mot større etableringer og sikre at næringsarealenes egenskaper i kommunen fremheves i de rette fora. Herunder også fordelaktig tilgang på grønn kraft, gode logistikkløsninger, samt at en sterk industritradisjon med kompetent arbeidskraft skal omsettes til nye muligheter for vekst og utvikling. Vefsn kommune har også en strategisk god beliggenhet i en region som har stort potensialet innenfor flere sektorer. Stillingens hovedarbeidsoppgaver - Lede selskapets arbeid med større etableringsprosjekter, gjennom samhandling med private aktører, offentlig virkemiddelapparat og politisk miljø. - Identifisere muligheter for nye etableringer og arbeidsplasser i Mosjøen og omegn både i offentlig og privat sektor. - Representere MON og Vefsn Kommune på ulike arenaer nasjonalt og internasjonalt for å sikre at lokale interesser ivaretas.  - Nettverksbygging.  - Samhandle mot kommune, fylke og sentrale myndigheter for å sikre effektive og gode prosesser i forbindelse med nye etableringer. Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper Kvalifikasjoner: - Solid erfaring fra næringsliv, offentlig forvaltning eller politikk, aller helst en kombinasjon av dette. - Relevant utdanning fra høyskole eller universitet.  - Erfaring med større prosjekter og kan vise til gode resultater med disse.  - Gode muntlige formidlingsevner og gode skriftlige egenskaper, både på norsk og engelsk.  - Kunnskap og erfaring om virkemiddelapparatet vil være en fordel Egenskaper: - Du er en utadvendt nettverksbygger som utvikler relasjoner både nasjonalt og internasjonalt.  - Du er god på formidling og gjennomføring.  - Du er målbevisst, strukturert og selvstendig.  - Du er tydelig, profesjonell og etterrettelig. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Informasjon Arbeidssted er i MON KF´s kontorer i Mosjøen, midt på Helgeland. En del reiseaktivitet til de arenaer som er viktige for vår videre utvikling må påregnes. Den rette kandidaten vil ha store muligheter til selv å forme innhold og arbeidsmåte innenfor de skisserte rammer. Lønn etter avtale. Snarlig tiltredelse. Skriftlig søknad sendes til Vefsn Kommunes elektroniske søknadssystem; www.vefsn.kommune.no Om du har gode grunner for å be om at søknad unntas offentlighet, vil dette bli vurdert i henhold til regelverk. Kontakter Navn: Espen Hugo Isaksen Tittel: Daglig leder E-post: espen@mon.no   Arbeid: 92485601
Vefsn kommune Vefsn, Norge