Leka kommune
Øykommunen Leka, Trøndelags nordligste kommune, har et svært variert landskap - fra skog og fjell i Gutvik til de forblåste holmer og skjær i Hortavær og Sklinna.  
12/10/2018
SØKNADSFRIST: 25.10.2018 Fra 1.januar 2019 er det ledig stilling for økonomileder i Leka kommune.   Leka kommune har 570 innbyggere, et budsjett på 55 millioner, og 75 ansatte som utøver 55 årsverk. De fleste tjenestene driftes av kommunen selv, resten via nabokommuner eller IKS. Økonomiavdelingen har i tillegg til lederstillingen to bemannede heltidsstillinger. Stillingen er administrativt plassert direkte under rådmannen, og inngår i rådmannens ledergruppe.  Økonomileder har faglig ansvar for alle deler av økonomiforvaltningen, og skal yte bistand til rådmann, politikere og tjenesteområder i dette arbeidet. I tillegg har økonomilederen en aktiv rolle som bidragsyter i utviklings- og forbedringsprosesser i kommunen.  Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen   Overordnet budsjett- og økonomistyring Koordinere det daglige arbeidet knyttet til regnskap og budsjett  Yte faglig støtte til tjenesteområdene og budsjettansvarlige Løpende økonomirapportering internt og eksternt  Økonomiplan, budsjett, regnskap, regnskapsavslutning og årsrapport Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler Saksbehandling innen ansvarsområdet  Følgende kvalifikasjoner kreves Høyere økonomisk utdanning  Kjennskap til offentlig forvaltning, kommuneregnskap, kommunal økonomiforvaltning Erfaring med økonomistyring og ledelse. Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse Strukturert arbeidsform  God framstillingsevne, skriftlig og muntlig Erfaring med teamledelse, organisering av oppgaver og prosjektstyring Nødvendig kjennskap til Visma økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem  Vi ønsker også at du skal være kreativ og løsningsorientert, og ha evne til å motivere Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi tilbyr en utfordrende stilling i en liten og spennende organisasjon. Vi er IA-bedrift, og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom i KLP. Interessante søkere kalles inn til intervju, og blir bedt om å oppgi referanser. Tiltredelse 1.januar eller så snart som mulig etter denne dato. Send søknad med CV, vitnemål og attester til  post@leka.kommune.no  seinest  25.oktober 2018. Spørsmål kan rettes til rådmannen tel 74 38 70 00.  
Leka kommune Leka, Norge
01/10/2018
SØKNADSFRIST: 25.10.2018 Fast 100 % stilling som rektor ved Leka barne- og ungdomsskole er ledig fra 1.januar 2019. Rektor er skolens øverste leder med fag-, personal- og økonomiansvar, og rapporterer til rådgiver skole/oppvekst i kommunen.  Arbeidsoppgaver lede og motivere faglig og pedagogisk utviklingsarbeid utøve god personal- og økonomiledelse sørge for at skolen drives i samsvar med politiske føringer Kvalifikasjonskrav pedagogisk kompetanse – høgskole-/universitetsnivå ledererfaring erfaring fra skoleutviklingsarbeid er ønskelig rektor-/lederutdanning er ønskelig god kjennskap til offentlig sektor Personlige egenskaper Vi søker en rektor med stort engasjement og arbeidskapasitet som evner: å sette elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid å være en tydelig og klar leder med mål og visjon for skolens utvikling å motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø å ta initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer å være lojal overfor politiske og administrative beslutninger Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Tilsetting skjer på de vilkår som følger av gjeldende sentrale lover, regler og avtaler, samt kommunale vedtekter.  Leka kommune tilbyr god pensjons- og forsikringsordning og lønn etter avtale. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Astrid Karlsdatter Kalvik Stillingstittel: Rådgiver skole/oppvekst Telefon:  74 38 70 00 Mobil:  480 38 791
Leka kommune Leka, Norge