Leka kommune

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag. Administrasjonsstedet ligger på øya Leka. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker og Leka fikk i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. 


Leka kommune har barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og aktivt kulturliv. 

Se også vår hjemmeside www.leka.kommune.no 

Leka kommune har 570 innbyggere, et budsjett på 55 millioner, og 75 ansatte som utøver 55 årsverk. De fleste tjenestene driftes av kommunen selv, resten via nabokommuner eller IKS. 

23/09/2020
SØKNADSFRIST: 14.10.2020 Kommunalsjef Teknisk og eiendom      Positiv lagspiller med strukturert arbeidsmetodikk og som er ydmyk, solid og stødig. Selvstendig og tillitsskapende med høy arbeidsmoral og arbeidskapasitet. Kommuniserer godt med alle og med en utpreget service-innstilling, kvalitetsbevisst og som yter det lille ekstra for kommunens beste. Arbeidsoppgaver Overordnet administrativt, faglig, økonomisk og personalmessig ansvar for teknisk avdeling. Av oppgaver kan nevnes: •   Planer og prosjektering •   Byggesaker, kart/oppmåling •   Brann og beredskap •   Eiendomsforvaltning, drift/vedlikehold •   Kommunalteknikk, vei/avløp. Kommunalsjefen rapporterer til kommunedirektøren og inngår i ledergruppen. Dine kvalifikasjoner og egenskaper • Du er utdannet ingeniør...
Leka kommune Leka, Norge
22/09/2020
SØKNADSFRIST: 05.10.2020 Overordnet administrativt, faglig, økonomisk og personalmessig ansvar for:  Skole, barnehage og SFO.  Leka barne- og ungdomsskole har 62 elever fordelt på ti klasser, en lærerstab med god kompetanse, og tilbud om SFO og leksehjelp. Barnehagen drives i nytt bygg, hvor det for øyeblikket er rundt 20 barn fra ett år og opp til skolealder.   Kultur, bibliotek og musikk- og kulturskole.  Kulturområdet ledes av konsulent med lang og bred erfaring. Biblioteket inkluderer skolebiblioteksamling og har lokaler på skolen. Musikk- og kulturskolen er populær blant elevene, og erfaringsmessig en god start for mange som fortsetter med musikk som jobb eller privat.   Voksenopplæring og flyktningetjeneste.  Voksenopplæring i norsk og samfunnskunnskap tilbys gratis også til personer som formelt ikke har rett eller plikt til...
Leka kommune Leka, Norge
22/09/2020
SØKNADSFRIST: 05.10.2020 Ettårig engasjementsstilling for utarbeidelse av ny arealplan for Leka kommune. Mulighet for fast ansettelse.   KOMPETANSE OG EGENSKAPER Høyere pedagogisk utdanning med videreutdanning innen ledelse. Erfaring kan kompensere for kravet om lederutdanning. Erfaring innen ledelse og personalansvar økonomistyring, arbeid i offentlig forvaltning. Interesse og erfaring med bruk av digitale verktøy. God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Du er en inkluderende og initiativrik leder, som gjennom motivasjon og målfokus, klarer å skape gode relasjoner og resultater. Personlig egnethet vektlegges ved valg av kandidat.  ARBEIDSOPPGAVER   Planlegge og gjennomføre utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel for Leka kommune. Veiledning om planarbeid og prosess.  Samhandling med innbyggere, organisasjoner, næringsliv og...
Leka kommune Leka, Norge