Verdal kommune

Verdal kommune har et allsidig arbeids- og næringsliv og er i jevn vekst. Innbyggertallet har passert 14.900. Livskvalitet og vekst er kommunes visjon. Kommunen samarbeider tett med nabokommunen Levanger. Sammen utgjør de to kommunene Innherred samkommune med ca 33.000 innbyggere og er en av landets fremste næringsregioner. I Verdal kommune er det ca. 1.100 ansatte

07/12/2018
SØKNADSFRIST: 07.01.2019 2. gangs utlysning Vi lyser med dette ut stillingen som leder for PP-tjenesten i Verdal for andre gang. PP-tjenesten står overfor store utfordringer/endringer i årene som kommer. Vi søker etter en leder som kan lede PP- tjenesten gjennom denne prosessen,og en leder som oppfyller de kvalifikasjonskravene vi stiller i utlysningsteksten. Vi har ledig 100 % fast stilling som leder ved PP-tjenesten i Verdal fra 01.02.19. PP-tjenesten i Verdal er en del av Ressurssenter Oppvekst, som består av barneverntjenesten, helsestasjon, skolehelsetjenesten, jordmødre og PPT. PP-tjenesten i Verdal har pr i dag 7,50 stillinger, bestående idag av ped. psyk.rådgivere, logopeder, spesialpedagog og merkantil bemanning. PP-tjenesten følger opp 9 offentlige grunnskoler og en privatskole gjennom at PP-tjenesten har skolekontakt for hver enkelt skole. En spesialpedagog følger opp barnehagene i kommunen. Denne spesialpedagogen er i tillegg veilede for Duå ( foreldreveiledningsprogrammet). PP-tjenesten deltar i mattenettverk,kommunalt innsatsteam mot mobbing og i ledernettverk. Tjenesten administrer et spes. ped koordinatornettverk for grunnskolene og er tilknyttet et forbyggende førskoleteam sammen med kommunens spesialpedagoger. Kvalifikasjoner Vi søker en leder med; 1. Relevant høyere utdanning på mastergrad/hovedfag innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende.  2. Ledelsesutdanning/erfaring  3. Erfaring fra arbeid i PPT vil også bli tillagt stor vekt. Stillingen krever stor grad av tilstedeværelse, engasjement, samarbeidsevne, teamarbeid og evne til selvstendig arbeid. Det forventes god kjennskap til skole og barnehage og en fremoverlent tilnærming til arbeidet og stor interesse for fagligutvikling i tråd med tjenesten og kommunenes visjon. Vi søker etter en tydelig leder som ønsker å jobbe utfra kommunens grunnverdier; Lojalitet, ærlighet og respekt ( LÆR). Arbeidsoppgaver PP-tjenesten har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6. PP-tjenesten skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, og skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det. Som leder i PP-tjenesten vil du få ansvar for faglig utvikling av tjenesten, personalansvar for de ansatte i tjenesten og budsjett/økonomiansvar. Leder av PP-tjenesten inngår i ledergruppen til Virksomhetsleder for Ressurssenter Oppvekst, sammen med ledere for Helsestasjonen og Barneverntjenesten. Personlige egenskaper Ledererfaring, personlig egnethet, evne til å ha oversikt, systemforståelse og gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper vil bli tillagt vekt. Vi søker en leder som er istand til å videreutvikle tjenesten i samarbeid med de ansatte i tjenesten, foreldre, barn/ungdom, barnehager og skoler. Lønnsvilkår Lønn etter avtale Annet Spørsmål om stillingen rettes til Virksomhetsleder Lars Einar Karlsen (740 48347) Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. Ved eventuelle interne rokkeringer kan andre stillinger bli ledige. Søkere med interesse for dette må oppgi dette i søknaden. For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltrå stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges, jfr. barnevernloven § 6-10, opplæringsloven § 10-9, barnehageloven § 19 og lov om helsepersonell § 20A Søknad sendes Søknad sendes via kommunens rekrutteringsmodul på nett. Søkere som opplever problemer med modulen kan kontakte servicekontoret Levanger tlf. 74 05 25 00 eller servicekontoret Verdal tlf. 74 04 82 00 for bistand. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.  Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette. Kontakter Vigdis Moa E-post vigdis.moa@verdal.kommune.no   Mobil 92892682 Arbeid 74048396 Lars Einar Karlsen Leder E-post lars.e.karlsen@verdal.kommune.no   Mobil 90964842
Verdal kommune Verdal, Norge