Bodø kommune

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!
Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

07/01/2021
SØKNADSFRIST: 24.01.2021 Hvem er du? Du er den som ser muligheter. Du har lyst, energi og et ønske om å videreutvikle din sykepleiefaglige kompetanse. Internundervisning i de temaene som du brenner for og er faglig sterk i er noe du godt kan gjøre (men ikke må). Liker du å jobbe tverrfaglig er vi plassen for deg, siden her vil du få jobbe i et team sammen med sykepleiere, leger, ergoterapeuter og fysioterapeuter.  Her vil du og din kompetanse være viktig for de andre i teamet, våre pasienter og pårørende. Har du videreutdanning og/eller erfaring med arbeid innen kognitiv svikt/demensomsorg, lindrende omsorg og pleie eller geriatri er det topp. Hos oss vil du Få 100 % fast stilling sammen med andre sykepleiere med høyt faglig nivå. Kollegaer med høy klinisk kompetanse, videreutdanning og mye erfaring som...
Bodø kommune Bodø, Norge