Bodø kommune

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!
Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

20/10/2020
SØKNADSFRIST: 08.11.2020 Vil du utgjøre en forskjell for mennesker som trenger det? Sentrum sykehjem - Sykepleiere Er du vår nye sykepleier? Vi søker etter sykepleiere i 100 % faste stillinger. Ledig fra d.d. Den ene stillingen er fordelt mellom Sentrum sykehjem og Bemanningskontoret. Du kan lese mer om Bemannigskontoret lenger ned. Hos oss har du som sykepleier selvstendig ansvar for primærgruppen. Du har ansvar for gjennomføring av legevisitt og den sykepleiefaglige oppfølgingen av pasientene. Her hos oss jobber du personsentrert med pasienter som har sammensatte diagnoser hvor hovedutfordringen er demens. Vi har små enheter (6 pasienter i hver bogruppe) som er spesielt tilrettelagt for denne målgruppen. Vi er fremtidsrettet og arbeider med digitale verktøy i hverdagen som for eksempel E-rom, journalsystem på nettbrett. Sentrum sykehjem ligger i...
Bodø kommune Bodø, Norge