Bodø kommune

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!
Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

23/01/2020
SØKNADSFRIST: 29.03.2020 Vil DU være vår dyktige ferievikar sommeren 2020? Er du klar for en spennende og utfordrende jobb, og samtidig være en del av et inkluderende og positivt arbeidsmiljø? Vi på Sentrum sykehjem er klar for å ta imot nye sommervikarer, og vi venter på akkurat DEG! Det arbeides i turnus dag / aften og helg, samt egne turnuser for natt. Vi forventer at du kan jobbe minst 6 uker av ferien. Vår ferieavvikling er fra uke 26 - 34. Vi er et livsgledehjem midt i hjertet av Bodø by, og vi har som mål å ivareta våre gode tjenester og en verdig omsorg for mennesker med demens. Vår visjon er at alle som bor og jobber på Sentrum sykehjem skal oppleve trivsel og glede i et varmt og trygt miljø. Kvalifikasjoner - Vi ønsker at du har fylt 18 år, er ansvarsbevisst, motivert og faglig engasjert. - Vi har behov for sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter og andre med interesse og erfaring fra omsorgsarbeid. Vi tilbyr Vi tilbyr en arbeidshverdag med dyktige kollegaer, en trygg og god opplæring, og varierte arbeidsoppgaver. Hvis du er denne personen håper vi du søker på stilling hos oss! Vi behandler søknadene fortløpende. Er du aktuell for stillingen vil du bli innkalt til intervju. Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden) Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Kontakter Navn: Ida Røg Tjeldberg Tittel: Virksomhetsleder E-post: Ida.Rog.Tjeldberg@bodo.kommune.no   Mobil: 950 78 929 Arbeid: 75 55 45 01
Bodø kommune Bodø, Norge