Bodø kommune

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!
Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

31/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Er du vår nye sykepleier? Her hos oss jobber du personsentrert med pasienter som har sammensatte diagnoser hvor hovedutfordringen er demens. Vi har små enheter (6 pasienter i hver bogruppe) som er spesielt tilrettelagt for denne målgruppen. Vi er fremtidsrettet og arbeider med digitale verktøy i hverdagen som for eksempel E-rom, journalsystem på nettbrett. Arbeidsoppgaver: Tverrfaglig samarbeid med blant annet lege, tildelingskontoret, ergoterapeuter, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Legemiddelhåndtering, blant annet intravenøs behandling Sykepleiefaglige oppgaver/ prosedyrer: Blodprøver, EKG, O2 behandling, blærescanning og kateterisering Pårørendesamarbeid Kartlegging og oppfølging ved bruk av blant annet OBS-demens, TID- modellen Implementering av ProAct, undervisning og opplæring Miljøarbeid med...
Bodø kommune Bodø, Norge