Halden kommune

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. 

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter. 

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. 
Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å fortsette å utvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap. 

Halden er en grensekommune med nærhet til viktig infrastruktur som E6, jernbane og havn. Halden har en av Norges mest besøkte turistattraksjoner i Fredriksten festning. Vi har svært mange kulturarrangementer, et aktivt og variert idrettsliv og fantastiske friluftsmuligheter. 

Derfor er Halden et bra sted å besøke og et fantastisk sted å jobbe og bo.

www.halden.kommune.no

22/01/2021
SØKNADSFRIST: 08.02.2021 Ved vår forebyggende avdeling, tilsynsseksjon er det ledig to 100% stillinger som branningeniør / branninspektør med snarlig tiltredelse .   Beskrivelse av arbeidssted: Halden brannvesen holder til ca. 7 km utenfor sentrum, på Sørliefeltet i en midlertidig stasjon. Vi flytter inn ny brannstasjon, som skal stå ferdig i løpet av 2022. Brannvesenet har ca 32 årsverk fordelt på ledelse, beredskaps-, samt forebyggende avdeling. Vår forebyggende avdeling består av både tilsyn- og feierseksjon. Det er i tilsyns- teamet vi ønsker at nettopp du skal bli med. Seksjonene ledes av leder forebyggende avdeling. Tilsynsseksjonen er bemannet med totalt fire medarbeidere inklusiv leder. Seksjonen utfører varierte oppgaver innenfor brannvesenets forebyggende arbeid. Forebyggende avdeling er også med i totalberedskapen, og har ansvaret for blant...
Halden kommune Halden, Norge
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 15.02.2021 En av våre jurister har fått andre oppgaver i kommunen og vi ønsker å erstatte denne . Vi søker derfor en jurist i 100% stilling til Kommunalavdeling teknisk. Stillingen er organisatorisk plassert i direktør teknisk sin stabsfunksjon. I staben er det tenkt to jurister. Arbeidsoppgavene vil hovedsak knytte seg til Eiendomsforvaltning, men også til oppgaver innen veiforvaltning, vann og avløp, renovasjon havn og brannvesen. Oppgaver knyttet til hele kommunalavdelingens oppgavefelt må påregnes. Det er flere jurister i kommunalavdelingen og generelt et meget godt arbeidsmiljø. Arbeidsted er for tiden Storgata 7 i sentrum av Halden. Vi kan tilby en spennende utfordrende stilling i et fremtidsrettet fagmiljø.   Stillingens arbeidsområder/oppgaver: Dine arbeidsoppgaver som jurist ved teknisk vil i hovedsak være å fungere som juridisk...
Halden kommune Halden, Norge