Skip to main content
Tilbake

Dyrøy kommune

Dyrøy kommune skal være en attraktiv kommune som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling. Vår plassering «midt i leia» i Midt-Troms gir gode muligheter for samhandling i et større område. Kommunen har i dag ca. 1150 innbyggere og er en del av en stor region med 30 000 innbyggere i en times omkrets.

Det er gode oppvekstvilkår i Dyrøy med en flott barnehage, skole med stor lærertetthet og unike uterom, vann i bassenget og en fantastisk idrettshall. I lokalsamfunnet vårt har vi mange møteplasser og stor frivillig aktivitet i lag og foreninger. Vi satser på gode kultur- og fritidstilbud for å øke livskvaliteten og styrke folkehelsa.

Vi vil investere i det som er våre fortrinn. Kompetanse og gjennomføringskraft gir grobunn for utvikling i lokalsamfunnet og i næringslivet. Vår målsetting er innovasjon og nyskaping basert på våre naturgitte forutsetninger og etablerte utviklingsmiljø.

Dyrøy kommune har samarbeidet med Bredbåndsfylket Troms om utbygging og framtidsrettet utnyttelse av fibernettet, gjennom prosjekter om stedsuavhengig arbeid, digital læring, helse og velferdsteknologi.