Odda kommune

Søke jobb i Odda kommune?

Våre jobber spenner over et vidt spekter.

Odda kommune kjennetegnes av et høyt utdanningsnivå og ansvarsfulle ansatte. Flertallet av jobbene inngår i arbeidsfellesskap med god og sammensatt kompetanse. Undersøkelser viser at ansatte er stolte av jobbene sine og trives godt i dem.

Fornyelse og omstilling preger kommunesektoren. Dette gjør kommunen til en arbeidsplass i utvikling. Samtidig legger vi vekt på ordnede arbeidsforhold. Vi har ulike velferdsordninger og god tjenestepensjonsordning.

 Odda kommune er opptatt av likestilling mellom kjønnene og mangfold i arbeidslivet.  Hos oss er du en viktig bidragsyter om du er ung arbeidstaker eller seniormedarbeider.