Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst, som satser på barn og unge. Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers, og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Kongsberg kommune fikk i mai 2015 status som realfagskommune.

Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

18/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Om avdelingen Kongsberg inerkommunale legevakt er legevakt for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag. Vi har et befolkningsgrunnlag på ca 50.500. Vi har også 4 kommunale øyeblikkelig hjelp plasser for kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag. Kort om stillingen Kongsberg interkommunale legevakt har daglegevakt for kommunene Kongsberg og Øvre Eiker. Vi har 4 KØH (kommunale øyeblikkelig hjelp) plasser for kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag. Vi søker en lege som skal være tilknyttet daglegevakt og drift av KØH plassene i inntil 70%. Vi tilbyr En spennende legestilling i et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt behandlingstilbud innen akutt almennmedisin. Funksjonen er delt mellom to leger som tilsammen skal dekke dagtid alle hverdager. Vi har et tett samarbeid med distriktets fastleger, kommunehelsetjenesten, sykehus og nødetatene. Det er muligheter for å utvide stillingen med annet kommunalt arbeid eller legevakter på kveld, natt og helg. Medlemskap i offentlig pensjonsordning. Innhold i stillingen Som lege for KØH sengene får du ansvar for innkomst, daglig tilsyn, behandling og utskrivelse av pasientene. Dette arbeidet byr på utfordrende allmennmedisinske arbeidsoppgaver innen både psykiatri og somatikk (indremedisinsk og kirurgisk). Som daglege skal du tilby nødvendig øyeblikkelig hjelp til pasienter som ikke har fastlege i kommunene. Dette gjelder i hovedsak gjestearbeidere, pendlere, studenter og turister. Kongsberg næringspark sysselsetter et stort antall arbeidsinnvandrere fra inn- og utland. USN (Universitetet i Sør Norge), Campus Kongsberg, har ca 1000 studenter som ofte ikke har fastlege i distriktet. Særlig i vinterhalvåret har vi jevnlig henvendelser fra de ulike skisentrene og hytteområdene i distriktet. Etter behov vil du bli bedt om å bistå ambulanse i utrykning og å gjøre sykebesøk på sykehjem. Oppgaven med førstegangsundersøkelse av flyktninger ligger også til stillingen som daglege. Til stillingen ligger også noe administrativt arbeid ifht vaktoppsett og statistikkføring. Formelle kvalifikasjonskrav Norsk autorisasjon som lege. Fullført norsk turnustjeneste eller tilsvarende. Annet Vi søker en lege med intresse for, og helst erfaring fra allmenmedisinsk praksis. Du må trives i et tverrfaglig miljø og like variasjon i arbeidsoppgavene dine. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Du bør også beherske engelsk muntlig. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktpersoner: Nina Evensen Stølen tlf:  48166519
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge