Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst, som satser på barn og unge. Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers, og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Kongsberg kommune fikk i mai 2015 status som realfagskommune.

Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

03/12/2018
SØKNADSFRIST: 20.12.2018 Skavangertun er et sykehjem med 68 langtidsplasser. Brukergruppen er personer med omfattende og langvarig hjelpebehov. Vi søker etter avdelingsleder til en avdeling med 20 beboerer og ca. 18 årsverk. Stillingen er i 100% med dagarbeidstid. Vi tilbyr Engasjerte medarbeidere En arbeidsplass som byr på mange utfordringer og enda flere muligheter Et godt fagmiljø Vi legger til rette for kompetanseutvikling med stipendordning Vi har fagsykepleier i 100% stilling og sykehjemslege i 100% stilling (delvis tilstedeværelse/ tilgjengelighet) Utviklingsprosjekt i samarbeid med utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem, og utviklingsprosjekt i samarbeid med Arbeidslivssenteret Fleksibel arbeidstid utenfor kjernetid Lønn etter avtale God pensjonsordning og gruppelivsforsikring Rabatt på treningssenter i Kongsberg Bedriftshelsetjeneste og fokus på helsefremmende arbeidsplasser Innhold i stillingen Stillingen inngår i en ledergruppe bestående av 8 avdelingsledere i Seksjon for Institusjon og heldøgns omsorg. Vi ønsker at leder er nær ansatte og beboere, og er en ressurs som veileder i daglig drift. Avdelingsleder har delegert økonomi-, personal- og fagansvar for avdelingen og rapporterer direkte til seksjonsleder. Avdelingsleder skal legge til rette for at brukere, pårørende, ansatte og andre samarbeidspartnere blir godt ivaretatt. Krav og ønsker til deg Kongsberg kommune ønsker ledere som tar ansvar og som er trygge i utøvelsen av ledergjerningen. Vi har nedfelt en arbeidsgiverpolitikk som gir tydelige føringer for hvilke egenskaper som verdsettes i en lederstilling. Du må være fremtidsrettet og nytenkende. Du må evne å se og kunne behandle andre mennesker med respekt og dermed også utvise en viss grad av ydmykhet. Du har kunnskap om fagområdet og om de utfordringer som er knyttet til faget. Kongsberg kommune ønsker ledere som tør å stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og andre ledere på en positiv og konstruktiv måte. Krav Relevant ledererfaring Ønsker Interesse for ledelse Lederutdanning God økonomiforståelse God  turnuskunnskap Fortrolig med dataverktøy. Kongsberg kommune benytter Gat, Visma, Profil, Compilo og ESA Du kan vise til gode resultater i personalarbeid Personlige egenskaper som vektlegges Du er tydelig og trygg i lederrollen Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Du er motivert og engasjert Du er strukturert og målbevisst Du er inkluderende Du har fokus på utvikling og forbedring Formelle kvalifikasjonskrav Autorisert sykepleier eller vernepleier Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Helle Anina Skou Nygård Stillingstittel: Seksjonsleder Telefon:  408 23 726 Kontaktperson: Tone Sandli Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon:  991 18 231
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge
19/11/2018
SØKNADSFRIST: 15.12.2018 Fast 100% stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg (PPT-OT). Stillingen er ledig for tiltredelse 01.03.2019.  Vi tilbyr Ønsker du jobb på Kongsberg, har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver i et stort og trivelig fagmiljø med fine kontorer sentralt beliggende i byen. I mai 2019 flytter vi inn i nye lokaler i Kongsberg Rådhus. Du vil ha handlingsrom for selvstendig utøvelse av arbeidet, samtidig som vi jobber i team. Vi gir våre medarbeidere gode muligheter til utvikling og kompetanseheving gjennom etterutdanning, kurs og kollegial veiledning, samt deltakelse i kommunens utviklingsprogram - bl.a Alle Med.  PPT-OT legger til rette for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.  Vi har fleksibel arbeidstid, god pensjonsordning og gruppelivsforsikring. PPT-OT tilbyr konkurransedyktig lønn.  Innhold i stillingen Arbeidsoppgavene vil være variert deltakelse i veiledning, tverrfaglig støtte av tiltak i ordinær opplæring og i forbindelse med spesialundervisning for barn og ungdommer med særlige behov. Du vil erfare samarbeid med, og veiledning av grunnskoler, utredning av vansker og utarbeiding av sakkyndige vurderinger, samt veiledning til elever og foresatte.  Krav og ønsker til deg Vi søker ny medarbeider fortrinnsvis med lengre erfaring fra grunnskolesektoren, evt i kombinasjon med andre arenaer for opplæring. Av erfaringer ønsker vi kjennskap/praksis med utvikling av skole, og tanker om 'fremtidens skole og PPT sammen' i utvikling. Kompetanse på, eller erfaring med PP-rådgivning og utviklingsarbeid i samarbeid med skoler er også ønskelig. Vi ønsker at du har interesse for tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid. Dette innebærer gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, selvstendighet og faglig trygghet.  Personlig egnethet og erfaring med målgruppen vil bli vektlagt.  Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning.  Det gjøres oppmerksom på at kjøring med egen bil må påregnes.  Formelle kvalifikasjonskrav - Høyere utdanning som cand.paed eller cand.ped.spes, cand.polit i pedagogikk eller tilsvarende hovedfags- eller mastergradsutdanninger.  - Logoped oppfordres til å søke, men du kan også ha lærerutdanning med tilleggsutdanning innen pedagogikk eller spesialpedagogikk.  - Annen utdanning kombinert med spesielt relevant arbeidserfaring kan også vurderes. Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk   Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontakter Kenneth Didriksen Leder PPT-OT E-post kenneth.didriksen@ppt-ot.no   Arbeid 971 01 470
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge