Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst, som satser på barn og unge. Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers, og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Kongsberg kommune fikk i mai 2015 status som realfagskommune.

Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

29/05/2020
SØKNADSFRIST: 14.06.2020 Er du en sykepleier som er faglig nysgjerrig, opptatt av kvalitet i jobben din samt tåler uforutsigbarhet? Liker du utfordringer og variasjon i arbeidet? Da har vi kanskje jobben for deg. Ved Kongsberg interkommunale legevakt finner du et spennende arbeidsmiljø innen akutt allmennmedisin. Vi har i dag ledige faste sykepleierstillinger i 15 - 80 % samt 2 ledige vikariater hver i 80 %. Vikariatene er ledige fra henholdsvis 01.06.2020 og 01.11.2020 med en varighet på 1 år med mulighet for forlengelse.  Vi tilbyr: Et spennende og utfordrende arbeid i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt legevaktstilbud Tett samarbeid med resten av kommunehelsetjenesten, sykehus og øvrige nødetater  Ved Kongsbeg interkommunale legevakt har vi: Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor latteren sitter...
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge