Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

21/07/2020
SØKNADSFRIST: 26.08.2020 Seksjon VAR har i dag 27 ansatte og har ansvaret for vann, avløp og renovasjon. VA-driften er lokalisert i Sellikdalen og renovasjon er lokalisert på Gomsrud. Kort om stillingen Vi har ledig en 100% stilling som driftsoperatør innenfor vann og avløp. Dette er en allsidig og variert stilling med hovedvekt på drift og vedlikehold av vann og avløpsinfrastruktur.  Vi tilbyr godt arbeidsmiljø dyktige og engasjerte kollegaer fagligutfordrende og allsidig jobb relevante kurs lønn etter tariff gode forsikrings- og pensjonsordninger  Innhold i stillingen   Hovedoppgaver er drift og vedlikehold av vann og avløpsinstallasjoner samt oppfølging og kontroll av anleggene og tilhørende utstyr. For øvrig skal du bistå i seksjonens arbeidsoppgaver etter behov. Deltagelse i beredskapsvakt må...
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge
20/07/2020
SØKNADSFRIST: 14.08.2020 Seksjon VAR har i dag 27 ansatte og har ansvaret for vann, avløp og renovasjon. Prosjekt/administrasjon og va-driften er lokalisert i Sellikdalen og renovasjon er lokalisert på Gomsrud.   Kort om stillingen Vi har en ledig 100% stilling som VA-ingeniør innenfor prosjekt/administrasjon. Dette er en spennende stilling med hovedvekt på prosjektledelse av utskifting og separering av vann og avløpsnettet.  Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø, dyktige og engasjerte kollegaer, relevante kurs, fleksitid, lønn etter avtale og gode forsikring/pensjonsordninger.  Innhold i stillingen   prosjektledelse innen vann og avløp grunneieravtaler bidra til planer og rutiner i seksjonen oppfølging av krav fra myndighetene saksbehandling og for øvrig bistå i seksjonens arbeidsoppgaver ved behov Formelle kvalifikasjonskrav -...
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge