Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst, som satser på barn og unge. Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers, og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Kongsberg kommune fikk i mai 2015 status som realfagskommune.

Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

10/02/2020
SØKNADSFRIST: 05.03.2020 En av våre fastleger slutter. Det blir derfor ledig hjemmel ved Møllebakken legekontor i Kongsberg kommune.   Om hjemmelen: Hjemmelen er tilknyttet Møllebakken legekontor med 2 andre fastlegehjemler. Listestørrelsen er nå ca 630. Det er 2 helsesekretærer og bra arbeidsmiljø. Kontorene er nylig pusset opp og utstyrt med moderne laboratorium, EKG, spirometri, 24-timers BT-måling og utstyr for småkirurgi og gynekologi. Journalsystem: CGM Betingelser for overtakelse av hjemmelen i den etablerte praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med gjeldende regelverk.  Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for fastlegeavtalen. Hjemmelen plikter deltakelse i Kongsberg interkommunale legevakt. Det er for tiden ikke tilknyttet kommunale oppgaver.  Personlige kvalifikasjoner - Interesse for allmennmedisin, ferdig spesialist eller  under spesialisering i allmennmedisin. - Gode kommunikasjons og samarbeidsevner. - Personlig egnethet som fastlege, både faglig og som kollega,vektlegges. - Det er ønskelig med erfaring fra norsk helsevesen.  Formelle kvalifikasjonskrav - Norsk legeautorisasjon - Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig. - Politiattest kreves.  Annet Kommuneoverlege Frode Hagen, tlf. 481 66 503 eller fastlege/ hjemmelsinnehaver Zarina M. Ul Hassan, tlf 462 35 990, kan kontaktes for nærmere informasjon om hjemmelen. Vi ønsker ikke kontakt med selgere. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal leveres før tiltredelse.  Søknad  Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Utlysningstekst og søknadsskjema finner du på vår hjemmeside  www.kongsberg.kommune.no  Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktpersoner: Frode Hagen, kommuneoverlege tlf: 481 66 503 Zarina Mahmood Il Hassan tlf: +47 462 35 990
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge