Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

27/01/2021
  SØKNADSFRIST: 21.02.2021 Vi søker dyktige, erfarne sykepleiere til en fast 66,31% og 70,74 % nattstilling ved Tislegård bo- og behandlingsssenter. Om avdelingen Tislegård bo- og behandlingssenter er et spesialsykehjem, som ivaretar eldre med særskilte atferdsmessige behov i Kongsberg kommune. Vi har 32 beboere fordelt på fire ulike poster. Beboere har hovedsaklig demens, men nedsatt sosial og kognitiv funksjon grunnet psykiske lidelser eller andre organiske grunner kan også være grunnlaget for tildeling av plass hos oss. Miljøterapi er den største og viktigste komponenten i vår behandlingstilnærming. Det blir en omfattende implementering av velferdsteknologi i vinteren 2021. Vi tilbyr Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse Opplæring og veiledning etter behov. Mulighet for videreutdanning....
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge
26/01/2021
SØKNADSFRIST: 15.02.2021 Klima- og miljørådgiver Kort om stillingen Vi ser etter en motivert medarbeider som ønsker å jobbe i en nyopprettet stilling som klima- og miljørådgiver i en kommune i sterk utvikling. Stillingen ligger under faggruppen landbruk og miljø i seksjon Samfunnsutvikling. Seksjonen består av over 30 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Seksjonen har ansvaret for fagområdene plan- og byggesaksbehandling, landbruk og miljø, kart og geodata, og eiendomsskatt. Vi søker etter en person med kompetanse innen miljø- og klimaområdet som kan styrke enheten.  Vi tilbyr Et tverrfaglig arbeidsmiljø bestående av bl.a. arkitekter, jurister, naturforvaltere, sivilagronomer, og ingeniører. God bredde innen faglig kompetanse er grunnleggende for god...
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge
15/01/2021
SØKNADSFRIST: 07.02.2021 Vi søker faglig dyktige og engasjerte lærere som ønsker å være bidragsytere i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap. Utlysningen gjelder faste stillinger og vikariater på barne- og ungdomstrinn. Kongsberg samarbeider med andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er å systematisk utvikle inkluderende læringsmiljøer hvor alle elever opplever trivsel og mestring. Vi er en kommune som er bevisst at overgangen mellom studier og jobb kan være utfordrende. Derfor tilbyr vi veiledning for alle nyutdannede lærere. I Kongsberg grunnskole er læringsbrett en naturlig del av undervisningen på alle trinn.    Vi tilbyr varierte og interessante oppgaver i en skole med stort fokus på delings- og samarbeidskultur ledere som er...
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge
15/01/2021
SØKNADSFRIST: 28.02.2021 Glitre bofellesskap er en bemannet omsorgsbolig, organisert under seksjonen Institusjon og heldøgnsomsorg. Bofellesskapet består av 48 leiligheter. Vi har ressurspersoner innen fag og demens og jobber aktivt med kompetanseheving. Vi har fokus på daglige aktiviteter og de gode øyeblikkene for beboerne. Se flott video i annonsen for en beskrivelse av vår arbeidsdag på Glitre bofellesskap. Kort om stillingen Vi har ledige sykepleiestillinger: 100 % fast stilling f.o.m. dags dato Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Vi tilbyr: Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid i et godt arbeidsmiljø. Opplæring og veiledning etter behov. Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving. Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling. Fokus på helsefremmende arbeidsplass. Lønn...
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge
15/01/2021
SØKNADSFRIST: 28.01.2021 Vi trenger deg som søker utfordringer og vil bidra til en trygg og aktiv hverdag for sykehjemsbeboere i Kongsberg. Vi søker etter ny seksjonsleder til seksjon Institusjonstjenester. Tar du utfordringen? Seksjon Institusjonstjenester består av fire sykehjem og en omsorgsbolig. Hvittingfoss bo- og behandlingssenter med ca 23 årsverk og 29 plasser Solstad bo- og servicesenter med ca 16 årsverk og 16 plasser Skavangertun sykehjem med ca 60 årsverk og 60 plasser Tislegård bo og behandlingssenter med ca 41 årsverk og 32 plasser Glitre bofellesskap med ca 24 årsverk og 48 boenheter Omsorgsboligen Edvardsløkka med 48 leiligheter vil stå klar sommeren 2021. Her satser vi på utstakt bruk av velferdsteknologi og en tilrettelegging for personer med demens sykdom. Innhold i stillingen Vi ønsker oss en leder som er...
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge