Trysil kommune

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til.

Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 550 innbyggere.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud. 

13/02/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2019 Ny, hel, fast stilling som ingeniør geodata på bygg- og geodataavdelingen er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingstype/-prosent: Fast 100 % Søknadsfrist: 1. mars 2019 ​Arbeidsoppgaver ​Saksbehandling etter matrikkelloven, eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven Ajourhold av kartbaser Tilrettelegge for bruk av GIS og kartprogram Matrikkelføring Oppmålingsforretninger Generell veiledning innen fagområdet Dessuten: Avdelingslederstillingen vil bli tillagt en av fagstillingene. Når de to ledige stillingene ved avdelingen er besatt, vil avdelingslederstillingen bli lyst ut internt blant de fast ansatte på avdelingen. Kvalifikasjoner Ingeniør, minimum bachelor, fortrinnsvis med fag innen geodata og GIS. Søkere med tilsvarende utdanning og god praksis fra feltet kan bli vurdert. Gode datakunnskaper og erfaring med GISLINE eller tilsvarende kartsystem er ønskelig. Relevant erfaring fra offentlig virksomhet er ønskelig, men nyutdannede kandidater oppfordres til å søke. God muntlig og skriftlig framstillingsevne Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner, kunne jobbe selvstendig, løsningsorientert Serviceinnstilt og positiv holdning til både publikum og kolleger Evne og vilje til å tilegne og dele ny kompetanse Trives med et høyt arbeidstempo og kunne jobbe under press Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et spennende fagfelt. godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger. fleksibel arbeidstid. medlemskap i offentlig pensjonsordning. lønn etter avtale. Om tjenestestedet ​Sektoren forvaltning og teknisk drift består av fire avdelinger: bygg og geodata, veg, vann og avløp, eiendom og landbruk, samt en fagstab: plan og miljø. Sektoren ledes av en kommunalsjef og hver avdeling har egen avdelingsleder. Fagstaben ledes av plansjef. Bygg- og geodataavdelingen har 8,3 årsverk fordelt på 9 stillinger. Avdelingen utfører oppgaver innen byggesak og geodata. Juridisk rådgiver hører også til avdelingen. Reiseliv er kommunens største og raskest voksende næring, og bygg- og geodataavdelingen har mange og utfordrende oppgaver i den sammenheng. Andre opplysninger Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune. Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn. ​Kontaktpersoner ​Ingeniør geodata Kjetil Norderhaug, tlf. 47 47 29 67, kno@trysil.kommune.no   Konstituert avdelingsleder Rune Møller Poulsen, tlf. 47 47 29 72, rpo@trysil.kommune.no   ​Søknad ​Elektronisk søknad sendes via knappen "Søk nå" på denne siden.  Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din. Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15. Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen. I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse. Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der. Offentlig søkerliste ​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og arbeidsmiljøloven § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. Organisasjon Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon. Vi har egen næringsavdeling med næringssjef. Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.
Trysil kommune Trysil, Norge
13/02/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2019 Vi søker etter juridisk rådgiver i hel, fast stilling for snarlig tiltredelse. ​Dette er andre gangs utlysing.   Stillingstype/-prosent: 100 % fast Søknadsfrist: 1. mars 2019   ​ Arbeidsoppgaver   Intern rådgivning, veiledning og kvalitetssikring i juridiske spørsmål innen sektorens fagfelt, spesielt forvaltningsrett og plan- og bygningsrett Saksbehandling og klagebehandling, herunder også forberedelse av saker til politisk behandling Utredning, utarbeidelse og forhandling av kontrakter, særlig utbyggingsavtaler Stillingen kan bli tillagt oppgaver innen andre fagfelt ut fra kommunens behov Kvalifikasjoner Juridisk embetseksamen / mastergrad i rettsvitenskap God kjennskap til alminnelig forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og miljørett God muntlig og skriftlig framstillingsevne Beherske data som arbeidsverktøy Relevant erfaring er ønskelig, men nyutdannede kandidater oppfordres også til å søke Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner, kunne jobbe selvstendig og være løsningsorientert Serviceinnstilt og positiv holdning til både publikum og kolleger Evne og vilje til å tilegne og dele ny kompetanse Trives med et høyt arbeidstempo og kunne jobbe under press Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi kan tilby Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et spennende fagfelt Godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger Fleksibel arbeidstid Medlemskap i offentlig pensjonsordning Om tjenestestedet Sektoren forvaltning og teknisk drift består av fire avdelinger: bygg- og geodata, veg, vann og avløp, eiendom og landbruk, samt en fagstab: plan og miljø. Sektoren ledes av en kommunalsjef og hver avdeling har egen avdelingsleder. Bygg- og geodataavdelingen har i dag 8,3 årsverk fordelt på 9 stillinger. Avdelingen utfører oppgaver innen byggesak og geodata. Reiseliv er kommunens største og raskest voksende næring, og bygg- og geodataavdelingen har mange spennende og utfordrende oppgaver i denne sammenheng. Avdelingslederstillingen vil bli tillagt en av fagstillingene. Når de to ledige stillingene ved avdelingen er besatt, vil avdelingslederstillingen bli lyst ledig blant de fast ansatte på avdelingen. Du vil derfor kunne søke på avdelingslederstillingen når den lyses ut internt. Andre opplysninger Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune. Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn. ​Kontaktperson(er)   Konstituert avdelingsleder Rune Møller Poulsen, tlf. 47 47 29 72 Kommunalsjef Bjørn Myhre, tlf. 47 47 29 43 ​Søknad ​Elektronisk søknad sendes via knappen "Søk nå" på denne siden. Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din. Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15. Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen. I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse. Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der. Offentlig søkerliste ​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. Organisasjon Trysil kommunes toppledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer; for helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjonene driftes av tre avdelinger; økonomi og IKT, lønn og personal samt informasjon. Vi har egen næringsavdeling med næringssjef. Trysil kommune har rundt 580 årsverk fordelt på i overkant av 760 ansatte.
Trysil kommune Trysil, Norge