Skip to main content
Tilbake

Vegårshei kommune

Vegårshei er en kommune i Aust-Agder. Den grenser i nord mot Nissedal og Gjerstad, i øst mot Risør, i sør mot Tvedestrand og i vest mot Åmli. Vegårshei kommune har ett tettsted, Myra, hvor også kommunens administrasjon ligger. Vegårshei er en kommune med mye skog og vann. Vegårvassdraget med innsjøen Vegår må nevnes. Skogbruk, pelsdyroppdrett og jordbruk er det viktigste næringsgrunnlaget. Skogen er god, og Vegårshei har i mange år hatt fylkets høyeste avvirkning pr. da produktivt skogareal. Treforedlingsvirksomheter, småindustri og service og offentlig tjenesteyting er også viktige næringer. Sørlandsbanen går gjennom kommunen med stoppestedet på Vegårshei stasjon.