Vågsøy kommune

Vågsøy kommune er ei naturperle som ligg ytst i Nordfjord mellom Ålesund og Bergen. Næringslivet er aktivt med hovudvekt på marine næringar. Kommunen har eit godt utbygd barnehage- og skuletilbod, kultur- og idrettstilbod og eit fatastisk turterreng. Kommunen har omlag 6100 innbyggjarar. Måløy er kommunesenter. For meir informasjon om regionen sjå www.nordfjord.no 

05/10/2018
SØKNADSFRIST: 21.10.2018 To av våre tilsette skal ut i permisjon og i det høvet søkjer vi etter lærarar. Ei 100% stillingar frå november og ut skuleåret, arbeidsplass Skram skole og ei 100% stilling i november og desember med arbeidsplass på Vågsøy ungdomsskole. Ved Skavøypoll skule har vi ledig eit engasjement knytt opp mot tiltak.   Vi har og behov for tilkallingsvikarar for snarleg tilsetting med gode moglegheiter for lengre vikariat. Vi søkjer etter lærarar med utdanning som allmennlærar eller grunnskolelærar. Alle barneskulane i Vågsøy er PALS- skular og den som vert tilsette må forplikte seg til positiv deltaking i PALS- arbeidet. Det er ønskjeleg at søkjar fyller krav til kompetanse for undervisning etter ny kompetanseforeskrift. Vi legg vekt på:                                                                                                         Personlege eigenskapar som:   Fleksibilitet, sjølvstende og kreativitet Å vere gode klasseleiarar Evne til å byggje og ivareta gode relasjonar på ulike arenaer. Endrings- og utviklingsorientert Evne til å inspirere og motivere Relevant praksis og erfaring Gode samarbeidsevner Vi kan tilby: Spennande arbeidsoppgåver Utfordringar God pensjonsordning Ryddige arbeidsforhold Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Det er ønskjeleg at referanse vert oppgitt. Den som vert tilsett må leggje fram politiattest av ny dato. Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.  For nærare opplysningar kan du ta kontakt med rektor Jens Frode Vågen tlf nr 57 84 53 02 for stilling ved Skram skole, rektor Kåre Bakke tlf 87 84 54 03/913 84 522 for stilling ved Vågsøy ungdomsskole, rektor Viviann Midtbø tlf 57 84 53 72/ 959 42 020 for stilling ved Skavøypoll skule eller kommunalsjef Ellen Jåvold tlf 57 84 50 13/400 31 715. Alle søkjarar til ledig stilling i Vågsøy kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Jens Frode Vågen  tlf: +47 57845302  Kåre Bakke  tlf: +47 57845403  mob: +47 91384522
Vågsøy kommune Vågsøy, Norge