Sør-Odal kommune

Sør-Odal kommune med sine 7.900 innbyggere og kommunesenteret Skarnes, ligger sentralt på Østlandsområdet. Her er det åpent, rolig og landlig, samtidig som det pulserende bylivet i hovedstaden bare er en time unna. I Sør-Odal står vi sammen for å gjøre kommunen til et godt sted å bo, jobbe og utvikle seg. Se mer på www.sor-odal.kommune.no 

16/08/2018
SØKNADSFRIST: 31.08.2018 Sør-Odal helsestasjon har ledig 100% vikariat som helsesøster. Kvalifikasjoner:   Helsesøster, gjerne med tilleggsutdanning/erfaring med psykisk helsearbeid Sykepleier med relevant erfaring Førerkort og egen bil til disposisjon Politiattest kreves  Personlinge egenskaper: Engasjement, kunnskap og erfaring i helsefremmende arbeid for barn, unge og deres familie. Kan ta initiativ og arbeide selvstendig Er fleksibel og løsningsorientert Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Personlig egnethet vil vektlegges Vi tilbyr: Varierte, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver Et godt fagmiljø Engajerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø Opplæring og veiledning vil bli gitt Lønn etter tariff Gode pensjonsvilkår i KLP   Nærmere opplysinger om stillingen, fås ved henvendelse til: Enhetsleder Jeanette Rønningen Eriksen tlf:  95821961, e-post:  jeanette.ronningen.eriksen@sor-odal.kommune.no   eller ved å gå inn på  http://www.sor-odal.kommune.no   Søknaden merkes med arkivsaksnummer:  18/2494  Sør-Odal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Noter deg arkivsaksnummeret og gå inn på  https://e-skjema.no/Sor-Odal   Tilsendte attester og vitnemål returneres ikke. Kopi av attester og vitnemål tas med til evt. intervju.  
Sør-Odal kommune Sør-Odal, Norge
14/08/2018
SØKNADSFRIST: 31.08.2018 STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER   2. gangs utlysing   Disenå Barnehage har ledig stilling som pedagogisk leder, 100% stillingen er ledig fra 06.08.2018. Sander Barnehage har ledig fast 100% stilling som pedagogisk leder. Stillingen er ledig fra 26. september, men ønskelig med tiltredelse før hvis mulig. Sander barnehage er en 3-avdelings barnehage. Stillingen vil for tiden være på avdeling med barn 3-5 år. Aarbeidsoppgaver: Den pedagogiske lederen er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Leder arbeidet med planlegging, gjennomføring , dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppa / eller innenfor det området hun er satt til å lede. Faglig oppfølging og veiledning av medarbeidere. Være engasjert i lederteamet for at barnehagen skal være en lærende organisasjon.      Kvalifikasjoner: Godkjent 3-årig høyskoleutdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer Erfaring fra lignende stilling er en fordel Gode lederegenskaper, gjerne veiledning som kompetanse. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Du må beherske bruk av digitale verktøy.   Personlige egenskaper: Personlig egnethet Engasjert, fleksibel og gode lederegenskaper Tålmodig, omsorgsfull og viser respekt for barne, foresatte og kollegaer Evne til å jobbe strukturert, lede og veilede Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner God til å jobbe i team og være løsningsfokusert Har godt humør og bruker glede og humor i hverdagen Helse som er forenlig med å være en aktiv voksen både inne og ute Menn oppfordres til å søke  Vi tilbyr: Lønn etter tariff og gode pensjonsvilkår i KLP Jobbe i et engasjert faglig miljø, hvor vi deltar i prosjektet Kultur for læring Gode samarbeidspartnere, PPT og Kort, tverrefaglig team i kommunen   Nærmere opplysinger om stillingen, fås ved henvendelse til: Disenå barnehage v/styrer Else May Eriksson, tlf:  48998706, e-post:  Else.May.Eriksson@edu.sor-odal.kommune.no Sander barnehage v/styrer Kari Delviken, tlf: 40433279, e-post:  kari.delviken@edu.sor-odal.kommune.no , eller ved å gå inn på  http://www.sor-odal.kommune.no   Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 18/2175  Sør-Odal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Noter deg arkivsaksnummeret og gå inn på  https://e-skjema.no/Sor-Odal   Tilsendte attester og vitnemål returneres ikke. Kopi av attester og vitnemål tas med til evt. intervju.   Søknadsfrist:  31.08.2018
Sør-Odal kommune Sør-Odal, Norge
14/08/2018
SØKNADSFRIST: 23.08.2018 STILLING SOM FAMILIEKONSULENT 2. gangs utlysing Odal barneverntjeneste har ledig fast 100% stilling som familiekonsulent.  Arbeidsoppgaver: - Veiledning til foreldre med fokus på relasjon og samspill - Veiledning med fokus på å trygge og styrke foreldrene i foreldrerollen gjennom økt forståelse av barnet - Samtaler med barn/undom og deres foreldre - COS-P veiledning både individuelt og gruppe - Noe saksbehandling etter Lov om barneverntjenester må påberegnes  Kvalifikasjoner: - Høgskoleutdanning som barnevernpedagog/sosionom, ev. annen relevant  høgskoleutdanning - Relevant arbeidserfaring/praksis - Ønskelig med PMTO-utdanning - Ønskelig med COS-P sertifisering - Søkere må ha førerkort - Ønskelig med relevant videreutdanning, f.eks. familieterapi  Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig Evne til å ta egne vurderinger og ansvar Personlig egnethet vektlegges Evne til å jobbe strukturert og målrettet God skriftlig fremstillingsevne  Vi tilbyr: Lønn etter avtale  Nærmere opplysinger om stillingen, fås ved henvendelse til: Enhetsleder Hilde Framaas tlf: 62908022, e-post: hilde.framaas@sor-odal.kommune.no   eller ved å gå inn på  http://www.sor-odal.kommune.no Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 18/2173  Sør-Odal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. arkivsaksnummeret og gå inn på  https://e-skjema.no/Sor-Odal    Tilsendte attester og vitnemål returneres ikke.  Kopi av attester og vitnemål tas med til evt. intervju.  Søknadsfrist: 23.08.2018
Sør-Odal kommune Sør-Odal, Norge