Lindås kommune

Lindås kommune er den største kommunen i Nordhordland med 15.000 innbyggjarar. Vi er ein vekstkommune med godt utbygde tenester og eit variert næringsliv. Knarvik er kommunesenter og regionsenter for Nordhordland, 30 minutt frå Bergen sentrum. Vår visjon er å vera ein kommune der draumar blir røyndom, derfor ønskjer vi å vera kvalitetsbevisste, framtidsretta, inkluderande og tenestevillige. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk.

19/02/2019
SØKNADSFRIST: 25.03.2019 Vil du vere ein del av vårt leiarteam? Alversund skule Alversund skule er ein barneskule som ligg sentralt til i Alversund, ca 5 min frå Knarvik. Skulen har omlag 360 elevar, og 65 tilsette. Alversund Skulefritidsordning har for tida 140 barn og 20 tilsette. Ny Alversund skule med fleirbrukshall skal etter planen stå ferdig til skulestart hausten 2020.  Kort om stillinga Vi har ledig to faste stillingar i 100% som undervisningsinspektør. Undervisningsinspektøren er ein del av skuleleiinga og arbeider til dagleg med å leggje til rette for undervisning og læring. Leiarteamet består av rektor, to undervisningsinspektørar og SFO-leiar.Stillingane er ledig frå snarast med oppstart innan 01.08.19.  Arbeidsoppgåver I tillegg til leiaroppgåver og administrative oppgåver ligg det undervisningsplikt til stillingane på omlag 50 %. Som leiar på Alversund skule, får du eit heilskapleg ansvar for oppfølging av eige team, både med læringsarbeidet, utviklingsarbeidet og oppfølging av tilsette. Du deltar i skulen si utviklingsgruppe og deltar på kommunen sine skuleleiarsamlingar. Administrative oppgåver kan mellom anna vera oppfølging av elevsaker, IKT, timeplanar og innkjøp. Med to nye inspektørar vil det vere naturleg at vi ser på fordeling av administrative og leiaroppgåver når tilsetjingane er gjort, ut i frå kvalifikasjonar og erfaringar til inspektørane.  Kompetanse relevant pedagogisk utdanning arbeidserfaring frå barneskulen leiarutdanning og leiarerfaring frå skule  Personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Vi søkjer etter strukturerte, fleksible og entusiastiske medarbeidarar med gode samarbeidsevne, innsatsvilje, gode faglege kvalifikasjonar og interesse for pedagogisk utviklingsarbeid. Du bør vidare ha god kjennskap til opplæringslova og avtaleverk, god skriftleg og munnleg formidlingsevne og gode kommunikasjonsevner opp i mot elevar, føresette og medarbeidarar.  Framvisning av politiattest jf. opplæringslova.  Vi tilbyr inspektørstillingar med leiaransvar på ein skule med eit engasjert og utviklingsorientert miljø gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling lønn- og tilsetjingvilkår er i samsvar med lov- og avtaleverk  Søknad Send søknad via vårt elektroniske søknadssystem.Dersom du har behov for hjelp med registrering, kontakt personalavdelinga. Kontaktperson Monica Alice Svarstad rektor Telefon 400 63 183 / 56 37 52 95
Lindås kommune Lindås, Norge