Tinn kommune

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo og med byen Rjukan som kommunesenter.

 

Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdannings tilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv.

Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående attraksjoner. Rjukan er på UNESCO`s verdensarvliste for sin arkitektur og godt bevarte industrihistorie. Tinn skal være en framtidsrettet kommune og vi ønsker å prioritere tiltak som videreutvikler kommunens service.

Tinn kommune har et meget godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke.

Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der ansvar, myndighet og praktisk arbeidet knyttet til daglig drift ligger i den enkelte enhet.  Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk samt lokale retningslinjer og reglement.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke ledig stilling hos oss, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn eller funksjonsnedsettelse. Tinn kommune er en IA-virksomhet og vi arbeider sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

29/01/2019
SØKNADSFRIST: 20.02.2019 Vil du bli ny rektor ved Atrå barne- og ungdomsskole? Skolen har i dag ca 200 elever fra 1. til 10. klasse, ca 50 barn i SFO og ca 35 årsverk. Skolen holder til 25 km øst for Rjukan i landlige omgivelser. Skolen består av nytt barneskolebygg, SFO-bygg, ungdomsskolebygg og idrettshall med idrettsanlegg. Det er vedtatt å bygge nytt ungdomsskolebygg tilknyttet barneskolebygget. Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der rektor som enhetsleder er delegert fullt ansvar og myndighet for skolens daglige drift. Skolens ledelse består av rektor og to avdelingsledere.. Rektor leder skolens pedagogiske utviklingsarbeid i samarbeid med ledergruppen ved skolen. Tinn kommune startet høst 2018 opp et treårig utviklingsarbeid med tema tilpasset opplæring. Opplegget er i regi av SePU (Kultur for læring) og i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen. Vi søker en rektor/enhetsleder med stort engasjement og arbeidskapasitet som: har godkjent faglig og pedagogisk kompetanse for undervisning i grunnskolen har minimum tre års erfaring som lærer i grunnskolen har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø vil være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling tar initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer har god digital kompetanse er lojal overfor politiske og administrative beslutninger Vi kan tilby: et godt arbeidsmiljø utstrakt delegasjon til enhetsleder utfordrende oppgaver tilbud om lederopplæring lønn etter avtale Tiltredelse 01. 08. 2019 Søknadsfrist 20. 02. 2019. Søkere vil bli vurdert i forhold til formell kompetanse, personlig egnethet og skolens behov. Søkere med lang erfaring i skolen og som ikke har formell lederutdanning, må forplikte seg til å gjennomføre «rektorutdanningen». Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og skjer for øvrig i samsvar med gjeldende avtaleverk.  Arbeidstakeren ansettes i Tinn kommune på de vilkår som er fastsatt i gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer, retningslinjer og ansettelsesdokumenter. Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien, telefon 917 48 755 eller e-post:  gjertrud.lien@tinn.kommune.no .  Vi ber om at søkere benytter  elektronisk søknadsskjema  og at søknaden er så fullstendig som mulig.  Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju .
Tinn kommune Atrå, Norge
29/01/2019
SØKNADSFRIST: 20.02.2019 Vil du bli ny rektor ved Rjukan ungdomsskole? Skolen har i dag ca 120 elever og 18 årsverk og holder til i flotte omgivelser på Rjukan. Ledelsesressursen er på 130 %. Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der rektor som enhetsleder er delegert fullt ansvar og myndighet for skolens daglige drift. Det vil si at rektor/enhetsleder skal lede pedagogisk utviklingsarbeid, ha økonomisk ansvar, ha overordnet personalansvar og utvikle skolen som en lærende organisasjon. Tinn kommune startet høst 2018 opp et treårig utviklingsarbeid med tema tilpasset opplæring. Opplegget er i regi av SePU (Kultur for læring) og i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen. Vi søker en rektor/enhetsleder med stort engasjement og arbeidskapasitet som: har godkjent faglig og pedagogisk kompetanse for undervisning på ungdomstrinnet har erfaring som lærer i grunnskolen har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø vil være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling tar initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning og til å gjennomføre nødvendige endringer har god digital kompetanse er lojal overfor politiske og administrative beslutninger Vi kan tilby: et godt arbeidsmiljø utstrakt delegasjon til enhetsleder utfordrende oppgaver tilbud om lederopplæring lønn etter avtale Tiltredelse 01. 08. 2019 Søknadsfrist 20. 02. 2019. Søkere vil bli vurdert i forhold til formell kompetanse, personlig egnethet og skolens behov. Søkere med lang erfaring i skolen og som ikke har formell lederutdanning, må forplikte seg til å gjennomføre «rektorutdanningen». Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og skjer for øvrig i samsvar med gjeldende avtaleverk.  Arbeidstakeren ansettes i Tinn kommune på de vilkår som er fastsatt i gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer, retningslinjer og ansettelsesdokumenter. Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien, telefon 917 48 755 eller e-post: gjertrud.lien@tinn.kommune.no . Vi ber om at søkere benytter  elektronisk søknadsskjema  og at søknaden er så fullstendig som mulig.  Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju . Tinn kommune har for tiden flere ledige stillinger, blant annet rektor/enhetsleder ved Atrå barne- og ungdomsskole.
Tinn kommune Rjukan, Norge