Skip to main content
Tilbake

Hedmark fylkeskommune

Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark. Vi trenger deg på laget!

Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov. Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner blir Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. Les mer om regionreformen på www.innlandetfylke.no