Hedmark fylkeskommune

Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark
Vi trenger deg på laget!

Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Til daglig ledes administrasjonen av fylkesdirektøren. Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).

Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov.

Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

10/04/2019
SØKNADSFRIST: 29.04.2019 RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE er en kombinert skole med ca. 700 elever og 150 ansatte. Vi har utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon, samt studiespesialisering. Skolen har en god kjønnsmessig fordeling blant sine ansatte og vil søke å opprettholde balansen ved nye tilsettinger. Informasjon om skolen finnes på vår hjemmeside: www.ringsaker.vgs.no Hedmark og Oppland fylkeskommuner blir Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. Les mer om regionreformen: https://www.innlandetfylke.no/   Stillingsinformasjon Vi har inntil 150% ledige faste stillinger fra 01.08.2019 i utdanningsprogrammet Service og samferdsel. Undervisningen vil bli lagt til både vg1 service og samferdsel og vg2 salg, service og sikkerhet. Vi søker Vi søker etter deg som setter elevene og læringsmiljø i sentrum, og bidrar til skolens utviklings- og endringsprosesser. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole og relevant praksis fra salg- og reiselivsfaget. Arbeidsoppgaver Faglederfunksjon vurderes tilagt stillingen. Vi stiller krav om * god pedagogisk forståelse * gode samarbeidsevner  * bred faglig kompetanse  * vilje til å ta del i utviklingsarbeid  * forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy * gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi kan tilby * et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna * et aktivt og utviklende arbeidsmiljø Øvrige vilkår/annet Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler. Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder. Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Søknad sendes Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested. Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden. Kontakter Navn: Grete Øksdahl Tittel: Ass. rektor E-post: grete.oksdahl@hedmark.org   Mobil: 91555084 Navn: Kjell Åge Bjørsrud Tittel: Rektor E-post: kjell.bjorsrud@hedmark.org   Mobil: 95846989
Hedmark fylkeskommune Brumunddal, Norge