Hedmark fylkeskommune

Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark
Vi trenger deg på laget!

Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Til daglig ledes administrasjonen av fylkesdirektøren. Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).

Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov.

Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

23/07/2018
SØKNADSFRIST: 17.08.2018 Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune Stillingstittel: Spesialrådgiver/rådgiver Sted: Hamar Varighet: Fast Fylkessjefen for videregående opplæring er Fylkesdirektørens fagenhet for videregående opplæring.  Fagenheten har hovedansvar for all videregående opplæring i Hedmark fylke. Dette omfatter 14 videregående skoler, fagopplæring i bedrift og voksenopplæring.  Stillingen er knyttet til pedagogisk utviklingsavdeling som blant annet har ansvar for pedagogisk utvikling ved de videregående skolene i Hedmark, kompetanseutvikling innen videregående opplæring, kvalitetsarbeid knyttet til årsmeldinger og utviklingsplaner og pedagogisk bruk av IKT. Stillingsinformasjon Det er ledig 100 % fast stilling som spesialrådgiver/rådgiver. Stillingen er tillagt fylkessjefen for videregående opplæring under avdeling for pedagogisk utvikling. Vi søker En initiativrik medarbeider innenfor fagfeltet spesialundervisning som både kan jobbe selvstendig og i team. Arbeidsoppgaver * Drive systematisk utviklingsarbeid på fagområdet i samarbeid med skolene. * Følge opp kvaliteten på arbeidet med spesialundervisning i fylkeskommunen. * Holde seg oppdatert på relevant forskning knyttet til spesialundervisning. * Saksbehandling innen ulike områder knyttet til spesialundervisning blant annet klagebehandling.  * Delta i det årlige arbeidet med inntak etter individuell vurdering i fylkeskommunen. * Samarbeide med PP-tjenesten i fylket. * Utarbeide og følge opp politiske saker. Kontorsted er på fylkeshuset i Hamar. Noe reisevirksomhet må påregnes. Vi stiller krav om * relevant utdanning fra høyskole- eller universitet, fortrinnsvis på masternivå * evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig * gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig * erfaring fra grunnskole/videregående skole i fagfeltet spesialundervisning Ønsket kvalifikasjoner for stillingen * Erfaring fra offentlig virksomhet og saksbehandling. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi kan tilby * Et spennende og utviklende arbeidsmiljø.  * Vanlige fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger. * Fleksibel arbeidstid.  * Lønn etter avtale. Øvrige vilkår/annet Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse.  Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler. Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder. Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingene. Søknad sendes Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes.  Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested. Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.  Spørsmål om stillingen Ane Tonette Lognseth Stillingstittel: ass.fylkessjef Telefon: 922 16 295 Paal Morken Andersen Stillingstittel: avdelingssjef Telefon: 906 75 835
Hedmark fylkeskommune Hamar, Norge