Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.
Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. 

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

11/10/2018
SØKNADSFRIST: 25.10.2018 Utbyggings-seksjonen er plassert på rådhuset og består av seks medarbeidere. Seksjonen er en del av et spennende fagmiljø med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Seksjonen inngår i sektor for samfunnsutvikling, men samarbeider tett med andre enheter i kommunen. Gjøvik preges av stor aktivitet både innenfor offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står overfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byforningsprosjekt m.m. Kommuneplanens arealdel blir nå revidert, og det blir avsatt betydelige utbyggingsarealer i kommunen. Utbygging har ansvaret for utbygging og salg av bolig- og næringstomter i kommunal regi. Gjøvik kommune har ambisjoner om å ha aktuelle tomter klare for næringsaktører som ønsker å etablere virksomhet i Gjøvik. Kommunen har likeledes også som mål å tilby kommunale boligtomter spredt rundt i kommunens tettsteder, samt hyttetomter på kommunal grunn.  Arbeidsoppgaver Prosjektleder for kommunale vann- og avløpsprosjekter, både på driftssida og på nyanlegg, både knyttet til prosessanlegg og til ledningsnett. Planlegging av ledningsfornyelse, både i egenregi og med innleide entreprenører. Oppfølging av investeringsprosjekter som følge av ny hovedplan for VA (ventes vedtatt i 2019) Oppfølging av utbyggingsavtaler med private utbyggere Videreutvikle samarbeidet med kommunens seksjoner for VA-drift og Teknisk service. Andre oppgaver  Kvalifikasjoner Ingeniør-utdanning , bachelor grad eller høyere Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder. Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig. Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler Gode evner til samarbeid og kommunikasjon  Vi kan tilby Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder. Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig. Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler Gode evner til samarbeid og kommunikasjon  Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Rolf Perjord, tjenesteleder, tlf. 971 28 651 eller Asbjørn Tufto, tjenesteleder, tlf. 975 61 221. Unntatt offentlighet må begrunnes! Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Kontakter Rolf Perjord Tjenesteleder Mobil 97128651 Arbeid 971 28 651 Asbjørn Tufto Tjenesteleder Arbeid 975 61 221
Gjøvik kommune
11/10/2018
SØKNADSFRIST: 25.10.2018 Beskrivelse av arbeidsstedet Snertingdal skole er en 1-10-skole med litt over 200 elever og ca 30 ansatte. Ledelsen består av rektor og undervisningsinspektør. Skolen ligger 25 km fra sentrum og holder til i moderne lokaler med et flott og tilrettelagt naturområde i umiddelbar nærhet. Kvalifikasjoner God kommunikasjonsevne og evne til å være løsnings- og utviklingsorientert Har skoleleledererfaring, fortrinnsvis som rektor, samt gjerne lederutdanning Er ryddig og strukturert Liker å oppnå resultater gjennom systematisk arbeid og gode prosesser Gode samarbeidsevner - relasjonell kompetanse Vi kan tilby God kommunikasjonsevne og evne til å være løsnings- og utviklingsorientert Har skoleleledererfaring, fortrinnsvis som rektor, samt gjerne lederutdanning Er ryddig og strukturert Liker å oppnå resultater gjennom systematisk arbeid og gode prosesser Gode samarbeidsevner - relasjonell kompetanse Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Hilde Dahl Lønstad, skolesjef, tlf. 959 20 930 eller Ingun Øwre, rådgiver, tlf. 976 96 516. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Trykk på knappen "Søk nå" på denne siden. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.  
Gjøvik kommune Gjøvik, Norge