Lillesand kommune

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.

12/02/2019
SØKNADSFRIST: 05.03.2019 Enhet for omsorg Høvåg søker: Sykepleier/sykepleierstudent omsorg Høvåg, 25 % fast 25 % fast stilling ved skjermet avdeling Sykepleier omsorg Høvåg, 35 % fast natt 35 % fast i natturnus Sykepleier omsorg Høvåg, 60 % fast 60 % fast stilling ved langtid-/korttidsavdelingen Sykepleier omsorg Høvåg, 75 % vikar - 2. gangs utlysning 75 % vikariat i natturnus.  
Lillesand kommune Lillesand, Norge