Skip to main content
Tilbake

Lillesand kommune

Kommunen er sentralt plassert på Agder med en godt utbygd infrastruktur. Lillesand kommune er del av en arbeidsmarkedsregion med mer enn 160.000 innbyggere, som strekker seg fra Kristiansand til Arendal. Kommunen har identitet og historie i behold, og har samtidig utviklet seg til å bli en attraktiv og moderne kommune med ca. 11.000 innbyggere. Kommunen er kjent for sin skjærgård som noe av det vakreste på Sørlandskysten.

Kommunen har et variert næringsliv med flere nyetableringer. Det er et utstrakt samarbeid med nabokommuner, universitetet, regionale myndigheter og næringsliv i regionen. Vi er en organisasjon med nyskapning og utvikling i fokus. Sammen med innbyggerne bidrar vi til et godt og levedyktig lokalsamfunn.

Kommunens største arbeidsgiver med ca. 900 ansatte og et budsjett på ca. 900 mill.kr. Kommunen har et godt tilbud til innbyggerne innenfor helse/omsorg, barnehage, undervisning m.m. På grunn av stor befolkningsvekst må kommunen bygge ut skoler, idrettsanlegg og omsorgstilbud.