Bamble kommune

Bamble kommune er kommunen i Telemark med den lengste kyststripen (totalt ca. 72 km). Bambles landareal er ca. 300 km2, dette utgjør ca. 208 km2 av produktiv skogsmark og ca. 8 km2 dyrket areal. Det administrative senter ligger i Langesund, herfra betjenes Bambles ca. 14.100 innbyggere fra kommunens rådhus. Bamble har ved hjelp av sin kystsoneplan og Skjærgårdsparken sikret rekreasjonsområder for dagsbesøkende både fra land og sjøsiden. Kyststien, konserter, kulturminner og turistportalen ut mot Skagerak bidrar til Bambles turisttilstrømning.

13/12/2018
SØKNADSFRIST: 01.1.2019 Bamble kommune har ledig 100% stilling som avdelingsleder i Krogshavn bofellesskap fra og med mars 2019. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til: - Fag- og personalledelse av cirka 12 årsverk i turnus - Oppfølging av voksne med sammensatte psykiske lidelser bosatt i bolig med heldøgns tjenester - Veiledning og opplæring av ansatte i de ulike tjenestene i og utenfor virksomheten - Bidra i arbeidet med å videreutvikle kommunens tjenester  - Tverrfaglig samarbeid i og utenfor kommunale tjenester - Deltakelse i virksomhetens ledergruppe Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet for psykisk helse og avhengighet har oppfølging av personer bosatt i kommunen med psykiske utfordringer og/eller avhengighetsproblemer. Virksomheten har to døgnbemannede bofellesskap og et fagteam/oppfølgingsteam. Virksomheten har et recovery orientert kunnskaps- og verdigrunnlag og jobber med feedback (FIT) som verktøy i oppfølging og behandling av brukergruppa.  Virksomheten har et godt arbeidsmiljø, og har et stort fokus på kontinuerlig utvikling av tjenestene og den enkeltes faglige kompetanse.  Krav til kompetanse - Sosial- og/eller helsefaglig høyskole  - Ønskelig med tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helsearbeid og lederutdanning - Erfaring fra tverrfaglig/tverretatlig samarbeid, veiledning og undervisning, Feedback informerte tjenester (FIT) vektlegges - Du må ha gode kommunikasjonsevner og gode norskferdigheter både muntlig og skriftlig Øvrige kvalifikasjoner - En initiativrik og løsningsorientert person som trives med ansvar og utfordringer - Gode samarbeidsevner - Er målrettet, løsningsorientert, strukturert, har god arbeidskapasitet og er fleksibel - Evne til å jobbe både selvstendig og i tverrfaglige team - Søker må ha førerkort klasse B - Evne til å bygge et miljø og en kultur på arbeidsplassen som fremmer utvikling og vekst hos den enkelte ansatte, og som bidrar til en høy kvalitet på tjenesten. Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted. Vi tilbyr - Et inkluderende og utviklende arbeidsmiljø - Fokus på utvikling av egen faglig praksis - God pensjons- og forsikringsordning - Lønn i henhold til tariffavtale og lokale særavtaler Offentliggjøring Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25) Politiattest For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling. Slik søker du Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting. Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert. Kontakter Anne-Melie Henriksen E-post  annemelie.henriksen@bamble.kommune.no     Arbeid  97058601
Bamble kommune Bamble, Norge
12/12/2018
  SØKNADSFRIST: 06.01.2018 Bamble kommune har i flere år arbeidet med digitalisering, effektivisering og gevinstrealisering. Vi har utarbeidet en egen digitaliseringsstrategi som følges opp av en årlig handlingsplan, og vi har mange pågående IKT-prosjekter. For å sikre framdrift og god forankring i organisasjonen, trenger vi en prosjektleder med god og allsidig erfaring. Stillingen er plassert i virksomheten Service - og dokumentsenteret som også har ansvar for innkjøp og IKT i kommunen. Som prosjektleder vil du være ansvarlig for leveranser, ressursstyring, framdrift og økonomistyring i prosjektene du leder. De forskjellige prosjektene vil være av ulik kompleksitetsgrad, og den som blir tilsatt vil få muligheten til å lede både store og små prosjekter. I tillegg vil det være behov for å koordinere og samhandle flere prosjekter der du går inn som prosjektansvarlig. Stillingen omfatter tett samarbeid med personer på tvers av virksomheter og kommunalområder. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet: " Planlegge, lede og gjennomføre prosjekter i henhold til avtalt tid, kost og kvalitet " Utarbeide prosjektdokumentasjon, gevinstplaner, kravspesifikasjoner og avtaleunderlag sammen med  respektive fagmiljøer " Prosesskartlegging av arbeidsprosesser og bistå/veilede organisasjonen ut fra definert behov " Samarbeid med leverandører, samt oppfølging av disse  Krav til kompetanse " Minimum 3 års erfaring knyttet til prosjektledelse, helst innenfor IKT-faget. " Erfaring med innføring av digitale løsninger og modernisering. " God kjennskap til prosjektmetodikk (PLP metoden) " Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, hvor informatikk bør inngå i fagkretsen Øvrige kvalifikasjoner " Gode evner til dialog og samarbeid med både teknisk og ikke-teknisk personell " Kunne arbeide selvstendig, ta ansvar, være målrettet og resultatorientert " Dyktig til å finne løsninger på komplekse problemstillinger og kunne levere kvalitet også i situasjoner med høyt arbeidstempo " Ha en god forståelse av egen effekt på andre, samt ha evne til å være nettverksbyggende, motiverende og skape gode relasjoner " God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk " Kjennskap til IKT-markedet og relevante utviklingstrender innen kommunal sektor.  " En fordel om du har erfaring med anskaffelsesprosesser i offentlig sektor. " Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt Vi tilbyr - En stilling med varierende oppdrag i et godt tverrfaglig miljø - Allsidighet og gode muligheter til faglig utvikling - Fleksibel arbeidstid - God pensjons- og forsikringsordning - Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.  Offentliggjøring Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)  Slik søker du Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting. Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert. Kontakt: Anne Marie Eliassen Virksomhetsleder E-post annemarie.eliassen@bamble.kommune.no   Mobil  970 58 570 Arbeid  35965230
Bamble kommune Bamble, Norge
01/12/2018
SØKNADSFRIST: 1.01.2019 Bamble kommune har ledig 100% stilling som avdelingsleder i Krogshavn bofellesskap fra og med mars 2019. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til: - Fag- og personalledelse av cirka 12 årsverk i turnus - Oppfølging av voksne med sammensatte psykiske lidelser bosatt i bolig med heldøgns tjenester - Veiledning og opplæring av ansatte i de ulike tjenestene i og utenfor virksomheten - Bidra i arbeidet med å videreutvikle kommunens tjenester  - Tverrfaglig samarbeid i og utenfor kommunale tjenester - Deltakelse i virksomhetens ledergruppe Beskrivelse av arbeidssted Virksomhet for psykisk helse og avhengighet har oppfølging av personer bosatt i kommunen med psykiske utfordringer og/eller avhengighetsproblemer. Virksomheten har to døgnbemannede bofellesskap og et fagteam/oppfølgingsteam. Virksomheten har et recovery orientert kunnskaps- og verdigrunnlag og jobber med feedback (FIT) som verktøy i oppfølging og behandling av brukergruppa.  Virksomheten har et godt arbeidsmiljø, og har et stort fokus på kontinuerlig utvikling av tjenestene og den enkeltes faglige kompetanse.  Krav til kompetanse - Sosial- og/eller helsefaglig høyskole  - Ønskelig med tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helsearbeid og lederutdanning - Erfaring fra tverrfaglig/tverretatlig samarbeid, veiledning og undervisning, Feedback informerte tjenester (FIT) vektlegges - Du må ha gode kommunikasjonsevner og gode norskferdigheter både muntlig og skriftlig Øvrige kvalifikasjoner - En initiativrik og løsningsorientert person som trives med ansvar og utfordringer - Gode samarbeidsevner - Er målrettet, løsningsorientert, strukturert, har god arbeidskapasitet og er fleksibel - Evne til å jobbe både selvstendig og i tverrfaglige team - Søker må ha førerkort klasse B - Evne til å bygge et miljø og en kultur på arbeidsplassen som fremmer utvikling og vekst hos den enkelte ansatte, og som bidrar til en høy kvalitet på tjenesten. Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted. Vi tilbyr - Et inkluderende og utviklende arbeidsmiljø - Fokus på utvikling av egen faglig praksis - God pensjons- og forsikringsordning - Lønn i henhold til tariffavtale og lokale særavtaler Offentliggjøring Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25) Politiattest For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling. Slik søker du Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting. Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.
Bamble kommune Bamble, Norge