Skip to main content
Tilbake

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS eies av 16 kommuner i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Våre primæroppgaver er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og attestasjoner. Vi samarbeidertett med den enkelte kommunes kontrollutvalg, deres
sekretariater og kommuneadministrasjonen.