Skip to main content

Maria Paola Quintero Gomez

Prosjektleder, prosjektmedarbeider, førstekonsulent, rådgiver, medarbeider
Forskning Integrering Jus Ledelse Oppvekst Rådgiver - Konsulent

- Mer enn 5 års erfaring innenmenneskerettighetsproblemstillinger som fattigdomsbekjempelse,menneskerettighetsforkjempere,og kjønnsbasert vold.
- Sertifisert innen prosjektarbeid.
- Jeg oppfatter meg selv somnysgjerrig, ansvarlig, strukturert,organisert, og mål- ogdetaljorientert, men fleksibel.