Skip to main content

saksham mainali

VA ingeniør
Forvaltning Ingeniør - Sivilingeniør Miljø - Klima VAR - VVA - VVS

.  Jeg  har  4  årlig  NOKUT  godkjent  bachelorgrad  i sivilingeniør  (2011-2016)  ved  Tribhuwan  Universitet  i  Nepal  og  mastergrad  i  Miljø  og ressurser innen Bærekraftig vann og avløp (2017-2019) ved Norges Miljø og Biovitenskapelig Universitet. Jeg har jobbet som VA ingeniør i Jærconsult AS i tillegg til i hjemlandet mitt, Nepal. Jeg  er en ambisiøs ingeniør, ser etter en jobb som jeg trives i og vil ha nye utfordringer for å utvikle meg videre. Siden jeg har teknisk bakgrunn i bygg med forvaltning ferdigheter, synes jeg at jeg passer til denne stillingen.

Mens  jeg  var  student  i  universitet  i  Nepal,  lærte  jeg  meg  om  bygg,  oppmåling  (I  og  II), prosjektering,  konstruksjon,   byggkonstruksjon, Samferdsel (I og II) .  Jeg  hadde  også  andre  fag  som  blant  annet  hydraulikk,  fluidmekanikk, ingeniørgeologi,  osv.  I  Mastergrad,  studerte  jeg  planlegging  av  VA  i  by  eller  på  land  og renseteknologi i VA anlegg. I tillegg, studerte jeg hydrogeologi (I og II). Fra jobb og skole har jeg lært forskjellige dataprogrammer : Visual Minteq og MODflow for å forutsi og observere grunnvanns bevegelse, Autocad, ARCGis, SAP 2000, Microsoft-Office og C-programmering. I tillegg jobbet jeg med målingsutstyr som total stasjon, teodolitt og auto-Level. Jeg er alltid åpen for å lære nye ferdigheter som kan hjelpe meg å utvikle karrieren min. 

På Jærconsult, hovedsakelig jobber jeg med VA prosjektering samt vegplan og utomhusplan ved bruk av programvarer bl.a. Gemini terrain, AutoCAD, VARDAK osv. I Jalpa Integrated Development Society (JIDS), jobbet jeg mest med prosjektering av 3 prosjekter i Nepal. Vann forsyning og Avløp lokalt behandling, oppmåling prosjektering, estimering, anskaffelse. Hoved ansvar for teknisk avdeling i VA anlegg I tillegg til vann og spillvann prøvetaking. Deretter jobbet jeg i et firma Sitara Consult med prosjektering og oppfølging av VA prosjekt i vestlige deler i Nepal. Hovedsakelig prosjektering, estimering, anskaffelse, tilsyn av prosjekter i felt.

Jeg er veldig sosial og omgjengelig person og veldig glad å jobbe med mennesker. Det har jeg mye erfaring med fra jobber i Nepal og i Norge som  ingeniør eller bartender, så er jeg vant til å takle stress samt løse situasjoner og utfordringer raskt. Jeg er fysisk og psykisk skikket og er tålmodig, ærlig, munter, lojal og samarbeidsvillig person. Jeg føler meg heller aldri redd å jobbe  selvstendig. 

Sjefene fra forrige jobber i Nepal og i Norge er veldig fornøyd med meg fordi jeg alltid prøver å yte mitt beste i arbeidssituasjoner. Selv om det er rask eller høyt tempo situasjon, takler jeg med ro og et smil.  Jeg lærte meg norsk i løpet av kort tid (et år) etter at jeg kom til Norge. Jeg har bestått norskprøve B1 og har alltid vært spent å lære mer. Ved behov, kan jeg sende kopi av mitt vitnemål med brev fra NOKUT om godkjenning.

MVH

Saksham Mainali

Arbeidserfaring

VA ingeniør
Jærconsult Aug 2021 -

Prosjektering og oppfølging av VA prosjekter ved bruk av Gemini VA og Focus VARDAK. I tillegg, jobbet også med utomhusplan og vegplan samt koordinasjon med kunder og offentlige enheter (kommuner). Erfaring med norske VA normer og regler. Ble kjent med norges forurensingsloven.

VA ingeniør
Sitara Consult, Nepal Mar 2017 - Jun 2021

prosjektering og oppfølging av VA prosjekt i vestlige deler i Nepal. Hovedsakelig prosjektering, estimering, anskaffelse, tilsyn av prosjekter i felt. Simulering av VA  prosjekter ved bruk av EPANET

Va ingeniør
Jalpa Integrated Development Society (JIDS), Udayapur, Nepal Jun 2016 - Feb 2017

Vann forsyning og lokalt Avløp behandling. oppmåling og prosjektering, estimering, anskaffelse. Hoved ansvar for teknisk avdeling i VA anlegg under Rural Water Supply and Sanitation Fund Development Board (RWSSFDB) støtt av World Bank og Asian Development Bank. Revisjon og arbeidet med myndigheter og eksterne etater

Utdanning

Mastergrad i Miljø- og Naturressurser ‘Bærekraftig Vann og Avløp’
Norges Miljø og Biovitenskapelig Universitet Aug 2017 - Des 2019
Bachelorgrad i ‘Civil Engineering’. Lærte om Vannforsyning og avløp
Himalaya College of Engineering/Tribhuwan Universitet Des 2011 - Apr 2016