24/01/2019

Undervisningsstillinger

  • Steigen kommune
Undervisning - Pedagogikk

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 28.02.2019

Steigenskolen har ledig inntil 7 lærerstillinger fra august 2019. Stillingene er fortrinnsvis innenfor fagområdene IKT, musikk, spesialundervisning, realfag og språk.

Krav til søkerne:

  • offentlig godkjent lærerutdanning, eller annen tilsvarende pedagogisk bakgrunn
  • gjerne erfaring fra arbeid i skole
  • er opptatt av barn/ungdom, og har fokus på deres læring og utvikling
  • er positiv og aktiv i skolens utviklingsarbeid
  • god norsk framstillingsevne, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

  • Inkluderende arbeidsmiljø med positivt innstilte medarbeidere og ledere
  • gode oppvektsvilkår for barn og unge
  • min lønn tilsvarende 10 års ansiennitet for søkere med godkjent utdanning
  • god pensjonsordning

Kontaktperson for stillingene er oppvekstleder Kenneth Holen, 909 34 045, Søknad leveres elektronisk via denne siden. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå