11/01/2019

Fastlege

  • Kragerø kommune
  • Kragerø, Norge
Lege

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.02.2019

VIL DU JOBBE SOM FASTLEGE I KRAGERØ OG HA TILGANG TIL EN AV LANDETS MEST SOLRIKE KYSTSTRIPE?

Kragerø kommune har ledig fastlegehjemmel fra 21.6.2019. Oppstarttidspunkt kan diskuteres.  Hjemmelen er lokalisert hos "Legene i Løkkebakken", som 1 av 4 leger. Senteret er sentralt beliggende, i nye,  moderne lokaler, samlokalisert med bedriftshelsetjeneste, en rekke forskjellige helseaktører, og treningssenter. Eksisterende praksiser er velutstyrte med bl.a. pc-basert spirometri, EKG og 24t's BT-måling. Kontoret benytter journalprogrammet System X og er tilknyttet Norsk Helsenett. 

Arbeidsoppgaver

Hjemmelen har listestørrelse på 1100 pasienter, har god inntjeningsevne.

Kompetanse

Vi søker fortrinnsvis etter spesialister i allmennmedisin. Veiledning kan gis. 
Vi ønsker faglig engasjerte leger med gode samarbeidsevner og forståelse for legens rolle som aktør i dagens 
kommunehelsetjeneste. 

Vi tilbyr

Deltakelse i interkommunal legevaktordning, samt tilpliktning i kommunale oppgaver inngår, jmf. ASA 4310. 
Politiattest må fremvises, jmf. helsepersonelloven §20a.
De som tildeles hjemmel må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Søkere må påregne kostnader til opparbeidet praksis ("goodwill"). Betingelser for overdragelse for øvrig avtales med eksisterende hjemmelsinnehaver, etter retningslinjer fra Legeforeningen.

En utfordrende og spennende stilling
Lønn etter avtale/gjeldende avtaleverk 
Dekning av flytteutgifter med inntil 50% av kostnaden

Legen kan tilpliktes kommunale oppgaver tilsvarende 20% stilling. Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune. Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune. Pliktig medlemskap i KLP/SPK med 2% av brutto lønn

Det gjøres oppmerksom på det vil bli foretatt en vurdering av søkere som eventuelt ønsker søknaden sin unntatt 
offentlighet. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli underrettet før opplysningene blir 
offentliggjort. Jf. Offentlighetsloven §25. 

Søknad sendes

Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no 

Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel

Dersom du har problemer med registreringen kan du henvende deg til vårt servicesenter 

Kontakter

Navn: Anne Kristin Rist
Tittel: Tilsynslege
E-post: Anne.K.Rist@kragero.kommune.no

Navn: Alv Dag Brandal
Tittel: Kommunalsjef
E-post: alv.d.brandal@kragero.kommune.no
Mobil: 41410739

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå