10/01/2019

Nestleder - Barneverntjenesten

  • Fræna kommune
  • Fræna, Norge
Barnehage Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 18.02.2019

Vi søker

Nestleder/rådgiver 1 stilling fast i 100% fra 01.04.2019

Det er ønskelig med utdanning / erfaring fra ledelse og personaladministrasjon

Arbeidsoppgaver:

- Inngår i barnevernsleders team for ledelse og oppgaveløsning
- Være stedfortreder for barnevernsleder.
- Bistå barnevernsleder i ulike faglige og administrative oppgaver
- Ansvar for faglig utvikling og veiledning, herunder kontinuerlig kartlegging av kompetanse / opplæringsbehov
- I kompliserte saker bistå barnevernsleder i veiledning og oppfølging av personalgruppen.
- Ansvar for gjennomføring av brukerundersøkelser hvert 2. år.
- Bistå barnevernsleder i oppfølging av HMS 
- Sammen med øvrig ledelse ansvar for prosjektering og igangsetting av ulike planer og tiltak
- Koordinering og praktiske oppgaver knyttet til mottak av studenter

Andre oppgaver vil også være aktuelle, herunder annen saksbehandling etter lov om barneverntjenester og deltagelse i akuttarbeid i barneverntjenesten.

Kvalifikasjoner:

- 3-årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom. 
- Det er ønskelig med kompetanse etter Lov om barneverntjenester, samt kunnskap om gjeldene relevant lovverk, avtaleverk, regler og retningslinjer innen sak - og fagområdet.
- Ønskelig med nyere erfaring frå saksbehandling i kommunalt barnevern.
- Ønskelig med erfaring fra f.eks familieveiledning/COS-P, PMTO
- Det må av og til påregnes noe arbeid på ettermiddag / kveld.
- Krav om gode norskkunnskaper
- Krav om førerkort for personbil
- Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt.

Personlige egenskaper:
- Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
- Vi søker deg som er engasjert i jobben og har varmt hjerte for barn, liker å jobbe med barn, unge og deres familier.
- Du har stor arbeidskapasitet, og er fleksibel og løsningsorientert
- Du har en selvstendighet og har meget gode systematiske evner
- Du opptrer imøtekommende og profesjonelt ovenfor barn, ungdommer, foreldre og samarbeidspartnere
- Du har lojalitet og utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet
- Du har god forståelse for hva god brukermedvirkning innebærer
- Du har god samhandlings - og tverrfaglig kompetanse, og er god på dialog i relasjonsarbeid.
- Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet, og til å være en god kollega

Vi kan tilby:

- Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk, men positivt arbeidsmiljø. 
- God intern struktur og rutiner på alle deler av saksbehandlingen, også i fagprogram
- Et engsjerende og hyggelig arbeidsmiljø
- Et arbeidsmiljø som har fokus på faglig og personlig utvikling
- Jevnlig saksgjennomgang og intern veiledning
- Muligheter for hjemmekontor
- Leasingbil
- Gode arbeidstidsordninger
- Lønn etter avtale
- God pensjonsordning gjennom KLP 

Søknad sendes

Elektronisk søknadsskjema finn du under søk på stilling. Vi ber om at det blir nytta.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju.

Kontakter

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå