10/01/2019

Barneverns-/Tiltakskonsulent - inntil 4 faste 100 % st.

  • Fræna kommune
  • Fræna, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 18.02.2019

Fræna kommune er inne i en prosess med kommunesammenslåing med Eide kommune (Hustadvika kommune), og i den forbindelse blir nye stillinger utlyst.

Fra 01.01.2020 blir tjenesten flyttet sammen med andre instanser i Familiens Hus i Eide kommune. Virksomheten Familiens Hus vil bestå av helsestasjon, PP-tjenesten, tiltak funksjonshemma og Barneverntjenesten, og er et tverrfaglig, helhetlig tilbod til barn og unge i den nye kommunen.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Herunder menes det at barn og familier får hjelp som virker, og at de møter trygge og kvalitessikre tjenester. Barneverntjenesten legger vekt på tverrfaglig samarbeid, forebyggende arbeid og tidlig innsats. Barneverntjenesten står ovenfor nye utfordringer og oppgaver i tråd med den nye barnevernsreformen, og jobber aktivt med å møte disse både internt og i samarbeid med andre instanser i kommunen. Barneverntjenesten er organisert etter generalistmodellen og er ikke oppdelt i spesialiserte team.

Barneverntjenesten er opptatt av et godt faglig miljø og samhold, samt at vi yter gode tjenester og kvalitet i arbeidet vi gjør ut mot barn og familier, samt våre samarbeidspartnere.

Barnevernstjenesten har foruten daglig leder, 7 kontaktpersoner samt 100% stilling merkantil som jobber opp mot barnevern.

Vi søker

Som ett ledd i prosessen frem til kommunesammenslåingen ønsker vi oss:

Barneverns- /Tiltakskonsulent - intill 4 stillinger fast i 100 % med ansettelse fra 01.05.2019

Arbeidsoppgaver:

Følgende ansvars- og arbeidsoppgaver er lagt til stillinga:
- Råd og veiledning/foreldreveiledning/oppfølging i hjemmet
- Klientretta arbeid
- Saksbehandling etter Lov om barnevernstjenester
- Andre aktuelle arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

- 3-årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom. 
- Det er ønskelig med kompetanse etter Lov om barneverntjenester, samt kunnskap om gjeldene relevant lovverk, avtaleverk, regler og retningslinjer innen sak - og fagområdet.
- Ønskelig med nyere erfaring frå saksbehandling i kommunalt barnevern.
- Ønskelig med erfaring fra f.eks familieveiledning/COS-P, PMTO
- Det må av og til påregnes noe arbeid på ettermiddag / kveld.
- Krav om gode norskkunnskaper
- Krav om førerkort for personbil
- Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt.

Personlige egenskaper:
- Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
- Vi søker deg som er engasjert i jobben og har varmt hjerte for barn, liker å jobbe med barn, unge og deres familier.
- Du har stor arbeidskapasitet, og er fleksibel og løsningsorientert
- Du har en selvstendighet og har meget gode systematiske evner
- Du opptrer imøtekommende og profesjonelt ovenfor barn, ungdommer, foreldre og samarbeidspartnere
- Du har lojalitet og utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet
- Du har god forståelse for hva god brukermedvirkning innebærer
- Du har god samhandlings - og tverrfaglig kompetanse, og er god på dialog i relasjonsarbeid.
- Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet, og til å være en god kollega

Vi kan tilby:

- Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk, men positivt arbeidsmiljø. 
- God intern struktur og rutiner på alle deler av saksbehandlingen, også i fagprogram
- Et engsjerende og hyggelig arbeidsmiljø
- Et arbeidsmiljø som har fokus på faglig og personlig utvikling
- Jevnlig saksgjennomgang og intern veiledning
- Muligheter for hjemmekontor
- Leasingbil
- Gode arbeidstidsordninger
- Lønn etter avtale
- God pensjonsordning gjennom KLP 

Søknad sendes

Elektronisk søknadsskjema finn du under søk på stilling. Vi ber om at det blir nytta.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju.

Kontakter

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå