10/01/2019

Sykepleierstillinger - fast og vikariat

  • Rennebu kommune
  • Rennebu, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.01.2019

Beskrivelse av arbeidssted

Vi vektlegger tett samarbeid mellom sykehjem og hjemmesykepleie for å dekke kompetansebehovet samlet i Rennebu kommune. Rennebu sykehjem har 32 plasser, derav 14 plasser på skjermet enhet. 

Vi søker

Vikariat, sykepleier i 100% stilling i turnus dag/kveld med arbeid for tiden hver 3. helg i Rennebu sykehjem fra så snart som mulig og frem til og med 31.12.2019.

Vikariat, sykepleier i 78,17% nattstilling i turnus med arbeid for tiden hver 4. helg i perioden 01.02.19 - 30.06.19 på Rennebu sykehjem.

Fast, sykepleier i 19,54% stilling natt, for tiden kun hver 4. helg på Rennebu sykehjem.

Presiser hvilke stillinger som søkes.

Hovedarbeidsområder

Sykepleiefaglig ansvar
Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
Dokumentasjon
Tverrfaglig samarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier
Beherske norsk skriftlig og muntlig
Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier 

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving 
Lønn etter avtaleverk
God pensjons- og forsikringsordning

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. 

Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste

Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.

Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Kontakter

Navn: Wenche Teigen
Tittel: Avdelingsleder hjemmesykepleien
E-post: wenche.teigen@rennebu.kommune.no
Mobil: 91524137
Arbeid: 72402534

Navn: Annika Haugen
Tittel: Avdelingsleder Rennebu sykehjem
E-post: annika.haugen@rennebu.kommune.no
Mobil: 90872449
Arbeid: 72402522

Navn: Evy Beate Foss
Tittel: Avdelingsleder Rennebu sykehjem
E-post: evy.haug@rennebu.kommune.no
Mobil: 97575057
Arbeid: 72402523
 
Nøkkelord: Rennebu facebook

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat  

Søk nå