10/01/2019

Ledig stilling som fagansvarlig sykepleier i helse- og omsorgstjenesten

 • Nes kommune i Buskerud
 • Nesbyen, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.02.2019

Det er for tiden ledig 100 % fast stilling som fagansvarlig sykepleier i helse og omsorg i Nes kommune.

Fagansvarlig sykepleier er organisatorisk plassert i stab og vil være en del av helse og omsorg sitt tildelingskontor. Det å spisse saksbehandlingen ved å ha et tildelingskontor gjør at vi skiller forvalting og drift og sikrer dermed kvaliteten i all saksbehandlingen. Fagansvarlig sykepleier vil være viktig i dette arbeidet da oppgavene for koordinerende enhet ligger til tildelingskontoret.

Fagansvarlig sykepleier rapporterer direkte til kommunalsjef.

Fagansvarlig sykepleier skal serve 6 tjenesteledere og deres avdelinger der blant annet Innovasjon og utviklingsarbeid er et prioritert område.

Arbeidsoppgaver 

 • Prosedyreutvikling, kompetansehevende tiltak for ansatte, oppfølging av studenter, lærlinger og elever
 • Bidra med undervisning og faglig veiledning av øvrige helsepersonell i tjenesten
 • Forberedelser/gjennomføring og etterarbeid ved tilsyn og vedlikehold av kvalitetssystemet
 • Ansvar for kvalitetssikring av medikamenthåndtering i tjenesten i samarbeid med tjenesteledere
 • Koordinere prosjektarbeid i enheten både lokalt og interkommunalt
 • Organisere og gjennomføre bruker- og medarbeider undersøkelser
 • Delta i ulike samarbeidsgrupper i det interkommunale samarbeidet i Hallingdal.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig med relevant etter/videreutdanning
 • Klinisk sykepleiererfaring

Utdanningsnivå 

 • Autorisert sykepleie

Personlige egenskaper 

 • Løsningsorientert, handlekraftig og trives med "mange baller i luften"
 • Mestre høyt arbeidspress
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å støtte og motivere medarbeidere
 • Sette faglig kvalitet i fokus
 • Ønske om utvikling av tjenesten til det beste for både tjenestemottaker og tjenesteutøvere
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Det legges stor vekt på personlig egnethet

Tilsettingsvilkår
Tiltredelse 1 april 2019, eller etter avtale.

Ansettelse, avlønning mv skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tids gjeldende lover og avtaleverk. Søknad med CV og referanser sendes Nes kommune ved e-post på adresse: postmottak@nes-bu.kommune.no

Kontaktperson: Randi- Karin Rustand, Kommunalsjef Helse og omsorg.

Søknadsfrist: 1. februar 2019.

Nøkkelord: Nes facebook

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå