09/01/2019

Vi trenger sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter

 • Åmot kommune
 • Rena, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 20.01.2019

Åmot kommune søker etter nye kollegaer, kanskje er du den vi søker etter?

Vi søker deg som vil arbeide opp mot visjonen til Åmot kommune: vilje til vekst, ved at du ønsker å videreutvikle våre tjenester for fremtiden, og ta del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

2. etg. ved Ryslingmoen sykehjem er avdeling for somatikk og rehabilitering. Avdelingen innehar rom for somatiske langtidsopphold, døgnrehabilitering og korttidsplasser. Herunder er et akuttrom og et rom for lindrende behandling. Avdelingen har tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, og med spesialisthelsetjenesten. 

Nattjenesten er organisert med tre medarbeidere på natt, og tett samarbeid med hjemmetjenesten i Åmot kommune. Sykepleier er hovedsakelig stasjonert i 2. etasje ved avdeling for rehabilitering og somatikk. Som sykepleier skal man bistå med råd og veiledning overfor de andre medarbeiderne på natt. 

Vi ber om at du spesifiserer i søknaden din, hvilken stilling(er) du søker på.

Stillingstype/-prosent

70 % sykepleierstilling ved natt- tjenesten. Stillingen er ledig per dags dato.

80 % svangerskapsvikariat for sykepleier ved natt- tjenesten fra februar 2019.

21 % stilling for helsefagarbeider/ assistent med arbeid annenhver helg

21 % stilling for helsefagarbeider/ assistent med arbeid annenhver helg

20 % stilling for helsefagarbeider/ assistent med arbeid annenhver helg

18 % stilling for helsefagarbeider/ assistent med arbeid annenhver helg

13 % stilling for helsefagarbeider/ assistent med arbeid hver tredje helg

Vi søker helsepersonell med

 • ​Gode samarbeid og kommunikasjonsevner
 • Vi søker etter medarbeidere med etisk og faglig kompetanse som har evne til å ta ansvar, er innstilt på et godt samarbeid, er fleksibel og har et godt humør
 • Arbeide aktivt for å fremme brukernes trivsel, utviklings- og aktivitetsmuligheter
 • En medarbeider som er empatisk og du har valgt ditt yrke fordi du ønsker å være til stede for andre mennesker
 • Du er ansvarsbevisst, initiativrik, fleksibel og kan jobbe selvstendig

Kvalifikasjoner

Stillingen krever at du har en bachelorgrad i sykepleie, har autorisasjon som sykepleier, evt fagbrev som helsefagarbeider, behersker IKT-verktøy og har en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i Norsk. 

Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby 

 • ​Funksjonstillegg for sykepleiere tilsvarende kr 15.000 per 100 % stilling per år fra 1. januar 2019, videre at dette funksjonstillegget økes til totalt kr 30.000 per 100 % stilling per år 1. januar 2020.
 • Et spennende og utfordrende fagmiljø med engasjerte kollegaer
 • Lønn i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser.
 • Pensjonsordning i KLP

Annet

Vår ref ​19/1

​Søknadsskjema

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Elektronisk søknad via knappen "Søk nå" på denne siden. 

Offentlig søkerliste

Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson(er)

Tina Nordseth, avdelingsleder Ryslingmoen sykehjem, 2. etasje og natt- tjenesten. Mobil: 474 59 607. tien@amot.kommune.no 

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå