09/01/2019

Regionalsektoren - erfaren planlegger

  • Vestfold fylkeskommune
  • Tønsberg, Norge
Arkitekt - Geografi - Landskap Ingeniør - Sivilingeniør Jus Planlegging

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.02.2019

Vestfold fylkeskommune står ovenfor store oppgaver innenfor arealplanlegging i årene som kommer. Samfunnet er i endring, noe som forsterker behovet for kunnskapsbasert og samhandlingsorientert arealforvaltning. Vi søker etter en erfaren arealplanlegger som ønsker å bidra både i utviklingen av samfunnet og utvikling av fagfeltet. Som rådgiver i planseksjonen vil du få varierte og spennende arbeidsoppgaver med store muligheter til faglig utvikling og påvirkning på arbeidsoppgavene. En viktig del av arbeidet er samarbeid og dialog med kommuner og øvrige myndigheter. Du blir en del av et engasjert, kreativt og godt arbeidsmiljø.

Vi er i dag en del av Regionalsektoren i fylkeskommunen og kan tilby et tverrfaglig miljø med kompetente, sosiale og samfunnsorienterte kollegaer. Sektoren har varierte oppgaver som spenner fra areal- og transportplanlegging til næringsutvikling og arbeid med klima og miljø.

Vi står foran en spennende periode med sammenslåing av Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 2020. Dette byr på muligheter til å påvirke framtidige prioriteringer, samtidig som det byr på utfordringer med å bygge en ny organisasjon.

Vi ønsker oss en kollega med stort faglig engasjement som har lyst til å bidra i arbeidet med å utvikle fremtidens Vestfold og Telemark fylke. Vi søker i utgangspunktet etter personer med erfaring innenfor planlegging og offentlig forvaltning.

Arbeidsoppgaver

* Følge opp regional arealpolitikk som er nedfelt i regionale planer
* Utvikle regional arealforvaltning 
* Gi uttalelser og veiledning til kommunens plansaker
* Skrive saker til politisk behandling
* Være en faglig ressurs og inspirere andre til å se sin rolle i arealplanleggingen, både internt og eksternt
* Lede prosjekter og prosesser internt og eksternt
* Delta i lokale og nasjonale nettverk 

Kvalifikasjoner

* Utdanning på masternivå innen relevante fag som arealplanlegging, juss/rettsvitenskap, sivilarkitekt, landskapsarkitekt eller sivilingeniør.
* Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
*God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

* Faglig dyktighet og engasjement
* Evne til å bidra til gode prosesser og samspill internt og eksternt
* Evne til å samhandle på tvers av fag og organisering er nødvendig

Vi tilbyr

* Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
* Et engasjert fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
* Fleksible arbeidstidsordninger
* Konkurransedyktig lønn
* Lyse, trivelige lokaler sentralt i Tønsberg

Annet

Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vestfold fylkeskommune vektlegger å øke sysselsettingen av unge med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jfr. offentleglova § 25, 5.punktum. Ønske om unntak må begrunnes i søknaden.

Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju. 

Slik søker du

Klikk "Søk på stilling" i høyre menyen. Vi anbefaler å benytte innlogging via ID-Porten. Har du søkt stilling elektronisk hos oss tidligere, ikke opprett ny brukerprofil. Ved første gangs pålogging fra ID-porten, kan ansatte, tidligere ansatte/søkere knytte allerede registrerte personalia og CV til sin ID-port. Dette gjøres ved å oppgi tidligere benyttet brukernavn og passord, ved behov benytt funksjonen "Glemt brukernavn/passord" (øverst til høyre på siden).
Har du endret e-postadresse siden sist, ta kontakt.

Alternativ pålogging for ansatte: 
Er du logget på ansattnettet- kan du søke via "Min side" (lenke på Portalen) eller klikk på "Glemt brukernavn/ passord" (øverst til høyre på siden der du søker stillingen).
Opplysninger om dine "Personalia" og CV lagres i din brukerprofil under fanen "Meg selv".
Vi anbefaler å skrive søknadsteksten i f.eks. Word (unngå strekpunkter osv) før du starter. Kopier deretter teksten inn i søknaden. Selve søknaden lagres ikke før du har avsluttet med "Send søknad". Mellomlagring er dessverre ikke mulig.

Personlige egenskaper

* Faglig dyktighet og engasjement
* Evne til å bidra til gode prosesser og samspill internt og eksternt
* Evne til å samhandle på tvers av fag og organisering er nødvendig 

Kontakter

Jørn Rangnes
Ass. direktør
joernr@vfk.no
93018179

Navn: Linda Lomeland
Tittel: Plansjef
E-post: lindalo@vfk.no
Arbeid: 94174334
 
Nøkkelord: Vestfold Regionalsektoren

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå