08/01/2019

Pedagogisk psykologisk rådgiver 100% fast stilling

  • Fredrikstad kommune
  • Fredrikstad, Norge
PP-tjeneste Rådgiver - Konsulent

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 25.01.2019

Stillingsbeskrivelse

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Fredrikstad kommune er det fra 1. mars 2019 ledig 100% fast stilling som pedagogsik psykologisk rådgiver.

Hovedoppgaver

Bistå skolene i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling
Utredning og vurdering av barn i skolealder
Veiledning til skolene om tilrettelegging av opplæringen
Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

Univeritets-høyskoleutdanning av høyere grad (embetseksamen, master eller hovedfag i spesialpedagogiskk, pedagogikk, psykologi eller pedagogisk psykologisk rådgivning)
Utrednings- og veiledningskompetanse
Erfaring fra PPT og fra grunnskolen vil gis særskilt vekt

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner
Kunne arbeide selvstendig og i team
Systematisk og strukturert
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Fleksibel og løsningsorientert

Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt
Den som blir ansatt må kunne disponere bil

Vi kan tilby

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Høyt faglig nivå og gode muliheter for faglig utvikling
Stimulerende arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
Innbydende lokaler sentralt i Fredrikstad
Lønn etter avtale med vekt på erfaringer og kvalifikasjoner
Gode pensjonsordninger 

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som pedagogisk psykologisk rådgiver kode 8555. 
Arbeidstakere i Fredrikstad kommune tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldene lover, avtaler og reglement, herunder pliktig medlemskap i KLP. Prøvetid er 6 måneder.

Søknad sendes

Pedagogisk psykologisk tjeneste benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrkstad.kommune.no  under ledige
stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på
ledig stilling.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosessen rettes til Benedikte Sanna eller Elisabeth Barstad, tlf 69 30 55 30 eller epost:
bensan@fredrikstad.kommune.no  eller ebar@fredrikstad.kommune.no 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om å bli untatt offentlighet.
Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven paragraf 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har væørt til stillingen, og
hvilket kjønn de har.

Kontakt:

Guro Tendal
virksomhetsleder PPT
90 50 43 57
69 30 55 62

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå