08/01/2019

Reinhaldar Svelgen oppvekst

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Renhold

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 27.01.2019

Det er ledig ei fast stilling som reinhaldar ved Svelgen oppvekst frå 01.02.2019.

Stillinga er 100 % fast stilling. Reinhaldet ved skulen blir utført på morgonen, frå kl. 06.00-13.30 saman med dei andre i reinhaldspersonalet.
Vi søkjer primært personar med fagbrev innan reinhald, men andre med relevant erfaring kan òg søkje.

Søkjar må ha gode samarbeidsevner, samt vere sjølvstendig og løysingsorientert. 
Gode norskkunnskapar vert vektlagt. Ved tilsetting utan fagbrev må ein vere villige til å ta fagbrev som reinhaldsoperatør ved eit seinare høve.

Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato. 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.  

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersonar:
Sindre Myklebust Fjeld
mob: 468 06 321

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå