08/01/2019

Lærar ved Svelgen oppvekst

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 03.02.2019

Svelgen oppvekst er ein 1-10 skule, med ca. 200 elevar. 

Vi har ledig ei 100 % fast stilling frå 01.08.19, primært tenkt på ungdomsskulen. 

Fagynskjer: Norsk, samfunnsfag, KRLE og kunst og handtverk. 
Søkjarar med anna fagkompetanse kan òg søkje.

Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar:

  • Ha gode samarbeidsevner
  • Vere tydeleg og motivert leiar i klasserommet
  • Vere engasjert til det beste for elevane

Gode norskkunnskapar vert vektlagt.

Bremanger kommune lønnar alle nyutdanna lærarar 25 000 kroner over minsteløn. 

Nærare opplysning om stillingane får du ved å vende deg til driftssjef Sindre Myklebust Fjeld, tlf. 46806321. 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.
Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersonar:
Sindre Myklebust Fjeld
mob: 468 06 321

Nøkkelord: Bremanger facebook

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå