07/01/2019

Fagleiar - Fagskolen i Hordaland

 • Hordaland fylkeskommune
 • Bergen, Norge
Administrasjon - Økonomi IT Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 20.01.2019

Fagskoleutdanning er ei tertiærutdanning lik universitet og høgskular, som byggjer på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse. Utdanninga gir studentane ein kombinert praktisk og teoretisk kompetanse som kvalifiserer til stillingar som krev både teknisk innsikt og leiarkompetanse. 

Fagskolen i Hordaland er landets største fagskole og gir i dag tilbod til omlag 1200 studentar og har omlag100 tilsette. Hovudadministrasjonen held til i trivelege lokale sentralt plassert på Nordnes i Bergen. 

Skolen opplever aukande søknadsmengd til både dag- og nettstudium. Vi har eit godt arbeidsmiljø med gode moglegheiter for personleg utvikling og individuell tilpassing for våre tilsette. Skolen er inne i ein spanande utviklingsfase og ønskjer i den samanheng å knytte til seg fleksible og dyktige medarbeidarar.

Arbeidsoppgåver 

 • Arbeid i skuleadministrative system som t.d. Extens
 • Ressursplanlegging
 • Timeplanlegging / GPUntis
 • Økonomi / VISMA
 • Lønn / PAGA
 • Delta i prosjekt med samarbeidspartnere/offentlige myndigheter 

Personlege eigenskaper 

 • Utadvent
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Nøyaktig
 • Initiativrik 

Kvalifikasjonar 

 • Meget god IT-kompetanse
 • Kjennskap til fagskole er ønskelig 

Følgjande blir tilbydd 

 • Lønn etter kvalifikasjonar
 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort

Kontaktperson for stillinga

Torbjørn Tvedt 
Telefon: 95070361

Om arbeidsplassen

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå