04/01/2019

Seksjonsleder ved byggesaksavdelingen

 • Bergen kommune
 • Bergen, Norge
Administrasjon - Økonomi Ingeniør - Sivilingeniør Jus Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 20.01.2019

Plan- og bygningsetaten er den største byutviklingsaktøren i kommunen med mål om å gjøre Bergen til en attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om den kompakte gå-byen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunenes plan- og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Plan- og bygningsetaten har ca. 220 medarbeidere fordelt på 6 fagavdelinger og 3 stabsstøtte avdelinger. Våren 2019 flytter vi inn i nye moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Byggesaksavdelingen består av til sammen 35 ansatte fordelt på 3 seksjoner. Våre oppgaver er knyttet til saksbehandling av innsendte byggesøknader i tråd med plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle planer. I tillegg bidrar vi med intern og ekstern informasjon vedrørende plan- og bygningsloven.
Vi skal nå rekruttere en dyktig seksjonsleder til et av landets største byggesaksmiljø. Vi ønsker en engasjert seksjonsleder med gode lederegenskaper og fagkunnskaper, og søker etter arkitekt/ingeniør/jurist innenfor fagområdet bygg og anlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Byggesaksavdelingens oppgaver er knyttet til saksbehandling av innsendte byggesøknader. Seksjonsleder vil få ansvaret for kompetansebygging, faglig veiledning, arbeidsledelse, motivasjon, ressursstyring og daglig personaloppfølging for 8 - 10 medarbeidere. Seksjonsleder har også ansvar for overholdelse av tidsfrister og faglig kvalitet av seksjonens leveranser.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innenfor relevant fagfelt fra høyskole eller universitet
 • Fordel med erfaring fra offentlig saksbehandling
 • Ledererfaring vektlegges
 • Gode kunnskaper om plan - og bygningsrett

Utdanning

 • Administrasjon og Ledelse
 • Arkitekt / Design
 • Bygg og anlegg
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
 • Juridiske fag

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Sylvi Søvik Wathne
Stillingstittel: Byggesakssjef
Telefon: 409 10 771 / 55 56 65 14

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå