04/01/2019

100 % fast stilling som vernepleier/sykepleier

 • Nord-Odal kommune
 • Nord-Odal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.01.2019

Vi søker etter en sykepleier/vernepleier gjerne med videreutdanning innen psykisk helse eller annen relevant videreutdanning og med et sterkt faglig fokus og med godt smittende engasjement og humør. Du vil være ansvarlig for å motivere og veilede personalet, samtidig som du jobber direkte med tjenestemottaker. 

Stillingen byr på faglige utfordringer og mye ansvar. Stillingen er i turnus med 2 skift og arbeid hver 4. helg.

Arbeidsoppgaver
 • Direkte brukerrettet arbeid
 • Fagansvar
 • Ledelse av team- og ansvarsgruppemøter
 • Kartlegge, utarbeide og evaluere mål og tiltak basert på individuelle behov
 • Sikre at tjenestene er i tråd med faglige, juridiske og etiske retningslinjer
 • Ansvar og oppfølging av arbeid av arbeid opp mot aktuelt lovverk, herunder pasient og brukerrettighetsloven kap 4A
 • Veiledning, opplæring og kursing av ansatte
 • Sikre nødvendig dokumentasjon i kommunens fagsystemer, herunder ansvarlig for tiltaksplaner i Profil
 • Samarbeid med ulike samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Høgskoleutdanning innen vernepleie/sykepleie
 • Videreutdanning innen psykisk helse er ønskelig
 • Kunnskap og erfaring i målrettet miljøarbeid
 • Kunnskap om aktuelle lovverk
 • Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske IKT som arbeidsverktøy
 • Politiattest må fremlegges før tilsetting i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m
 • Førerkort kl B 
Personlige egenskaper
 • Du er reflektert og ansvarsbevisst
 • Du er en teambygger, samtidig som du klarer å jobbe selvstendig
 • Du er faglig engasjert
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du er bevisst på egne holdninger og verdier
 • Du møter andre med ydmykhet og respekt
 • Gode refleksjonsevner

 

Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende arbeidsplass
 • En arbeidshverdag med mye glede og latter
 • Engasjerte kolleger
 • Ansvar under frihet, der du kan påvirke din egen arbeidshverdag
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn i tråd med avtaleverket 

Annet 

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Eva Lukassen
Enhetsleder Småbruket bokollketivet og heldøgnsbolig
91833541

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå