23/07/2018

Lærere, pedagogstillinger ved Elvetun skole.

  • Dyrøy kommune
  • Dyrøy, Norge
Undervisning - Pedagogikk

BeskrivelseSØKNADSFRIST: Snarest
Sted: Dyrøy

Åpen utlysing av stillinger som kan bli ledig   

Dyrøy kommune er en lærende kommune. Våre værebegreper er FIN: Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende. Dyrøy kommune er en helsefremmende arbeidsplass. Elvetun skole sin pedagogiske plattform bygger på trivsel, respekt og kompetanse. Våre elever ønsker voksne som ser den enkelte elev, som er kunnskapsrike, og er gode formidlere. Skolen er en fulldelt kombinert skole, og det er kan bli ledige stillinger både på barne- og ungdomstrinnet. Stillingene kan bli tillagt kontaktlæreransvar. Fagbehov: ønske om bred fagkrets med 30/60 studiepoeng i norsk, engelsk og/eller i matamatikk. Søkere må ha evne til samarbeid og fleksibilitet.

Egnethet:

  • Ha et positivt elevsyn og evne til å bygge gode relasjoner med elever og kolleger.
  • Du må være ansvarsfull, selvstendig, inkluderende, engasjert og ha gode kommunikasjonsevner.
  • Ønske om å være med på å utvikle skolen.
  • Være løsningsfokusert og positiv, med evne til å tenke helhetlig.
  • Strukturert, målrettet og selvstendig.

Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk og kvalifikasjoner. Personlig egnethet vektlegges. Ved tiltredelse må politiattest framlegges. Evt. tub.kontroll etter gjeldende forskrift. Dyrøy kommune er behjelpelig med å skaffe bolig.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder skole/SFO (rektor) tlf. 46749631 eller fagleder/inspektør Venke Heide på tlf. 45868127. 

Søk elektronisk her. 

Det må opplyses i søknaden hvilke stillinger du søker på. Det foretas intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved innkalling til intervju. Navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke bli ført opp på søkerlista.

Rådmannen

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå