23/07/2018

Assisterande driftssjef for Open omsorg indre

 • Bremanger kommune
 • Bremanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 02.09.2018

Vi har ledig ei fast 100% stilling som assisterande driftssjef for Open Omsorg Indre.

Vi søkjer etter deg som har:

 • helse og/eller sosialfagleg høgskuleutdanning på batchelornivå
 • vidareutdanning innan administrasjon, leiing , økonomi og/eller jus- forvaltningsrett
 • leiarerfaring
 • gode datakunnskapar
 • evne til å tileigne seg nye system
 • gode kunnskapar om lov og avtaleverk
 • erfaring med å lage turnus

Gode norskkunnskapar vert vektlagt. 

Den som vert tilsett må:

 • ha førarkort klasse B. 
 • legge fram politiattest av nyare dato.

Bremanger kommune kan tilby: 

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
• Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass. 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersonar:

Hilde Gretha Hauge 
mob: +47 95989310

Randi Ytrehus 
tlf: +47 95988707 

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå