05/12/2018

Vernepleier/fagleder, 100% vikariat

  • Eide kommune
  • Eide, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 31.12.2018

Ved avlastningsboligen i enhet for Kultur og familie har vi ledig vikariat i 100% stilling som vernepleier/fagleder i perioden 01.02.19-01.11.19.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgaver er å gi nødvendig helse- og omsorgstjenester og opplæring til barn og unge i avlastningsboligen, ha et ekstra ansvar for det faglig tilbudet som blir gitt. Som å utforme tiltaksplaner, ha samarbeid med foreldre og andre samarbeidsinstanser. I tillegg til ansvar for veiledning, opplæring og faglig oppfølging av andre ansatte i samarbeid med enhetsleder.

Stillingsbeskrivelse

Avlastningsboligen er tjenester til familier som har barn og unge med omfattende omsorgsbehov, viser til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. Barn og unge innvilges opphold i avlastningsboligen slik at foresatte får nødvendig ferie, fritid og hvile.

Arbeidstid: Turnusvakter dag og kveld, ca 20% er adm. tid.

Kvalifikasjoner

Vernepleier, eller andre med treåring helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdannelse. Personlig egnethet, interesse og engasjement for barn med særlige behov vektlegges. 
Den som blir tilsatt må ha sertifikat på personbil, samt legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse i stillingen, jfr. OL § 10-9.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø, med mulighet for faglig utvikling.
Lønn- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. 
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Søknad

Elektronisk søknad fylles ut og sendes via vår hjemmeside. Vi kan ikke ta i mot elektroniske vedlegg av attester og vitnemål. Disse tas med dersom du blir kalt inn til intervju eller leveres eller sendes til Eide kommune v/lønn og personal, 6490 Eide. 

Kontakter

Navn: Leif Arild Lervik
Tittel: Enhetsleder Kultur og familie
E-post: LeifArild.Lervik@eide.kommune.no
Mobil: 48094429

Navn: Benedikte Robinson
Tittel: Konsulent lønn- og personal
E-post: benedikte.robinson@eide.kommune.no
Mobil: 99289239

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk nå