04/12/2018

Vinje helse og omsorg - sjukeheimen

  • Vinje kommune
  • Vinje, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 15.12.2018

Det er ledige helgestillingar både fast og vikariat, stillingsprosent frå 12,21 % til 20,66%. 
Helse og omsorg, sjukeheimen helgestillingar - ID 1584

Helse og omsorg, sjukeheimen tilkallingsvikarar - ID 1585

Felles for stillingane: 
Har du helsefagutdanning er det fint, men også andre kan søkje. 

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: 
•Autorisasjon som helsefagarbeidar, eller annan relevant erfaring 
•Må ha god kunnskap i norsk, skriftleg og munnleg, minimum nivå B2 
•Evne til å arbeide sjølvstendig 
•Gode samarbeidsevner 
•Personleg eigenskapar ved intervju vert vektlagt. 

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. 

Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Baiba Sheine eller Liv Berit Versto 

Søknad på elektronisk skjema

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå