29/11/2018

Fagleiar psykisk helse

 • Bremanger kommune
 • Bremanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 06.01.2019

Frå 01.02.2019 vert det ledig ei 100% fast stilling som fagleiar i psykisk helse. 

Fagleiar vil vere ansvarleg for psykisk helse og einetiltak tilhøyrande psykisk helse. 

Vi søkjer deg som er utdanna sjukepleiar, vernepleiar eller sosionom.
Der er ein fordel om du har vidareutdanning og/eller erfaring frå både administrasjon og psykiatri.

Vi søkjer ein person som:

 • har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • er løysingsorientert
 • kan dataverktøy
 • kan arbeide under press
 • kunne nytte norsk munnleg og skriftleg
 • har førarkort 

 Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato. 

Bremanger kommune kan tilby: 

 • Løn etter avtale
 • God pensjonsørdning og heildøgns forsikring
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersonar:

Anita Brevik 
mob: +47 95 98 29 39

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå