09/11/2018

Sosiallærer, Sistranda skole

 • Frøya kommune
 • Frøya, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 20.11.2018

Vi søker etter en sosiallærer i 100% fast stilling som bl.a vil ha følgende innhold/oppgaver.

      *   Samtaler med enkeltbarn ved behov

 • Ha fast kontortid der man er tilgjengelig for barna

 • Samarbeid/samtaler med foresatte ved behov

 • Sette i gang sosiale treningsgrupper ved behov

 • Observere i avdelinger og klasser

 • Kollegaveiledning

 • Arbeide med klassemiljø i samarbeid med avdelingsleder og kontaktlærer

 • Tiltak mot mobbing – for eksempel enkeltvedtak 

Sosiallærer skal også jobbe med generelt forebyggende arbeid som for eksempel: 

 • Trivselstiltak og trivselsundersøkelser

 • Sette i gang tiltak eller gjøre observasjoner i friminutt 

Det forventes at den som tiltrer i stillingen har tett dialog med skolens ledelse, og deltar på interne møter etter behov. 

Ønsket kompetanse: 

 • Relevant høyrere utdanning: lærer/barnevernspedagog/sosionom/vernepleier 

Vi tilbyr: 

 • Spennende, krevende og utviklende jobb i en skole i utvikling

 • Et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø

 • Samarbeid med ansatt på Nabeita oppvekstsenter med tilsvarende stilling

 • Lønn i henhold til tariffavtaler og lokalpolitiske retningslinjer

 • "Frøyapakken" 

Det er muligheter til å være med å utvikle stillingen og arbeidsoppgavene underveis. 

For nærmere informasjon om stillingen: 

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå