08/11/2018

PP-rådgiver 100 % fast st. PP-tjenesten og logopedtjenesten

 • Gjøvik kommune
 • Gjøvik, Norge
PP-tjeneste Rådgiver - Konsulent

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 22.11.2018

Beskrivelse av arbeidsstedet

PP-tjenesten og logopedtjenesten har til sammen 14,3 stillinger fordelt på ulike faggrupper. PP-tjenesten inngår i Barn-og Familie (PP-tjenesten, Helsestasjonen, Tverrfaglig familieteam, Ungdomsavdelingen m/ helsestasjon for ungdom), som er en del av sektor Oppvekst.

Arbeidsoppgaver

 • Alle ansatte i PPT samarbeider med barnehager og skoler og med andre instanser slik at barn og unge får helhetlige og samordnede tiltak.
 • Tidlig innsats er sentralt.
 • Sørge for nødvendig kartlegging som grunnlag for veiledning og sakkyndighetsarbeid.
 • Være sakkyndig instans der opplæringsloven krever det.
 • Gi veiledning til foreldre og barn. 
 • Gi veiledning til ansatte i barnehage og skole.
 • Bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling (systemrettet arbeid) for å skape gode inkluderende læringsmiljøer i skole- og barnehage.
 • PP-ansatte skal bidra til å skape et godt samarbeidsklima.

Kvalifikasjoner

PP-rådgiver:

 • med utdanning som psykolog, spesialpedagog (master eller tilsvarende), eller annen relevant utdanning
 • som har gode kunnskaper om og helst erfaring fra arbeid i grunnskolen 
 • som helst har erfaring fra PP-tjenesten eller annen veiledning/rådgivningstjeneste
 • som har vilje og evne til å initiere og være pådriver i systematisk utviklingsarbeid med gode kommunikasjons og samarbeidsevner

Personlig egnethet tillegges stor vekt. 
Godkjent politiattest.
Det er nødvendig å kunne disponere bil i tjenesten. 

Vi kan tilby

 • Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fokus på faglighet og at vår samlede kompetanse skal være i stadig utvikling
 • Godt arbeidemiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gjøvik kommune legger til rette for spesialisering om det er ønskelig
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved Karin Ugland, leder PP-tjenesten og logopedtjenesten, tlf. 61 18 95 00 / 975 39 149.

Unntatt offentlighet

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kontakter
Karin Ugland
Leder PP-tjenesten og logopedtjenesten
E-post karin.ugland@gjovik.kommune.no 
Mobil 97539149
Arbeid 975 39 149


Ansettelsesform

Fast  

Søk nå