07/11/2018

Rådgiver/prosjektmedarbeider

  • Vigo IKS
  • Skien, Norge
IT Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 26.11.2018

Vil du arbeide som rådgiver/prosjektmedarbeider IT i Vigo IKS?

Vigo IKS er et interkommunalt selskap som eies av alle fylkeskommunene og Oslo kommune med hovedkontor i Skien.


Vigo IKS ble formelt opprettet 1. februar 2012. Selskapet er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Vigo IKS forvalter flere av fylkeskommunenes viktigste IT verktøy innen videregående opplæring.

Vigo IKS er et selskap som stadig vokser og får nye og spennende oppgaver, og vi trenger derfor nye medarbeidere. Vil du være med å bidra med din kompetanse til å gjøre oss enda bedre?

Vigo IKS har for tiden prosjektansvar for utvikling og implementering av et nytt nasjonalt skoleadministrativt system, Visma InSchool. 

Vigo IKS er eier av VIGO, et IT system som ivaretar søkning og inntak til videregående opplæring, voksenopplæring og fagskole. VIGO er også et administrasjonsverktøy for fagopplæring, rapportering og statistikk. I tillegg administreres en sentral kodeverksdatabase for alt kodeverk innen videregående opplæring og fagskole. Vigo IKS kvalitetssikringer grunnlagsdata innen videregående opplæring som et viktig arbeidsområde. Vi har nært samarbeid med offentlige aktører, og Utdanningsdirektoratet har sammen med Vigo IKS utarbeidet et flott brukervennlig eksamensverktøy til bruk for både sentral gitt og lokal gitt eksamen.

Selskapet eier informasjonsnettstedet www.vilbli.no til bruk for elever, foresatte, rådgivere med flere. I tillegg har Vigo IKS egen nettside, www.vigoiks.no, hvor man kan finne informasjon om selve selskapet, nytt om utviklingsprosjekter, aktivitetskalender, systeminformasjon, med mer. Vigo IKS ivaretar også et identitetsforvaltningssystem (VIGO-BAS) som gjør at fylkeskommunene kan styre identiteter til sine brukere på en hensiktsmessig måte.

Arbeidsoppgaver

- Være med i eksisterende eller nye prosjekter som prosjektleder eller prosjektmedarbeider. Samarbeid med våre leverandører, offentlige etater og våre brukere
- Ha ansvar for informasjon ut til brukerne på nettsiden til Vigo IKS
- Arbeide med internkontroll, GDPR og risikovurdering i selskapet
- Arbeide med vårt kvalitetssystem
- Må påregnes noe møte- og reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

- Utdanning fra høyskole eller universitet
- Relevant høyere utdanning, annen dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet 
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- Saksbehandlings- og utredningskompetanse
- Utdanning innen prosjektledelse eller prosjektledererfaring
- God IKT- kompetanse
- Kjennskap til og erfaring med videregående opplæring 

Egenskaper

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Resultatorientert
- Evne til å tenke helhetlig, analytisk og systematisk
- Evne til å arbeide målrettet og selvstendig og samtidig være teamorientert
- Evne til å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø
- God vurderings- og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

- Stillingsbrøk: 100 %
- Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
- Godt sosialt og faglig miljø
- Gode muligheter til å påvirke egen hverdag 
- Lønn etter avtale
- Medlem i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
- Spennende oppgaver

Offentliggjøring

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25) 

Slik søker du

Vi anbefaler å ha skrevet søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du lime (kopiere) inn teksten i søknaden.

Når du begynner å registrere søknaden må du ferdigstille, det er ikke mulig å mellomlagre søknaden.

Velg "Søk på stilling" og gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet.

Hvis du har huket av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Kontakter

Navn: Brynjulf Bøen
Tittel: Driftsleder
E-post: brynjulf@vigodrift.no
Mobil: 91593997
Arbeid: 35917269

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå