05/11/2018

Reinhaldar ved Svelgen oppvekst

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Renhold

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.11.2018

Svelgen oppvekst har ledig ei 50% fast stilling som reinhaldar ved Langeneset barnehage frå 01.01.2019. 

Reinhaldet ved barnehagen blir utført på ettermiddag. 

Vi søkjer primært etter personale med fagbrev innan reinhald, men andre kan òg søkje. I tillegg er det viktig at du er sjølvstenig, løysingsorientert og har gode norskkunnskapar.  

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.  

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersonar:
Sindre Myklebust Fjeld 
mob: 468 06 321

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå