Bardufoss ungdomsskole har inntil 200% vikariat ledig som Tegnspråktolk og  spesialpedagog med tegnspåk, med mulighet for fast ansettelse.

Krav til søker: 

  • Bachelore i tegnspråk / spesialpedagog med tegnspråk
  • Tydelig voksen med fokus på å være en god rollemodell.
  • Pågangsmot, evne til å motivere, inspirere og sette grenser.
  • Erfaring og egnethet vil vektlegges, som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Erfaring med IKT som verktøy.
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi ønsker tydelige voksne som er gode rollemodeller, som har pågangsmot, styrke til å motivere, inspirere og sette grenser gjennom praktisering av tøff kjærlighet. Vi trenger tegnspråktolk som har stort hjerte for elever. Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden må inneholde:

  • Spesielle kompetanseområder.
  • Alle fagene som er gjennomført i utdanningen. 
  • Referanser


Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. 

Menn oppfordres til å søke. Jfr. forskrift av 17.07.1998 likestillingsloven. Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. Opplæringslovens § 10 – 9.

Den som omfattes av tuberkuloselovens § 3 – 1 må levere helseattest av nyere dato.

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.