23/07/2018

Økonomi- og personalkonsulent

 • Bergen kommune
 • Bergen, Norge
Administrasjon - Økonomi Rådgiver - Konsulent

BeskrivelseSØKNADSFRIST:  19.08.2018

Introduksjonssenteret for flyktninger har som hovedoppgave bosetting av nyankomne flyktninger og drift av introduksjonsprogram for ca. 840 deltakere. Introduksjonsprogrammet er 2-årig, obligatorisk og hjemlet i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Totalt er det for tiden ca. 65 ansatte ved Introduksjonssenteret.

Fra ca. 1. oktober 2018 blir det ledig en fast stilling (100 %) som økonomi- og personalkonsulent ved Introduksjonssenteret for flyktninger.

Arbeidsoppgaver

 • Lønnsarbeid for enhetens ansatte og deltakere i introprogrammet
 • Oppfølging av fravær, permisjoner, ansiennitetsberegninger etc.
 • Personalsaksbehandling og støtte til ledelse
 • Behandling av inngående og utgående faktura
 • Løpende avstemming iht regnskap og bank
 • Utarbeidelse av statistikker, analyser og prognoser
 • Innkjøp og anskaffelser - knyttet til e-handel
 • Superbruker på fagsystemet Socio
 • Rådgivning og veiledning til ansatte
 • Økonomi- og personalkonsulenten inngår i enhetens personal- og økonomigruppe, og det vil kunne påregnes utviklingsoppgaver/endringer i arbeidsoppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant høyskole-/universitetsutdanning (økonomi/administrasjon - økonomi/personal-ledelse) på bachelornivå.
 • Erfaring med bruk av økonomi-/personal fagsystemer
 • Gode generelle IT-kunnskaper
 • Erfaring fra arbeid med personal- og arbeidsgiverspørsmål, jf regelverket.

Utdanning

 • Administrasjon og Ledelse
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
 • Økonomi / Regnskap

Egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen, herunder gode samarbeidsevner og evner til å arbeide strukturert, målrettet og analytisk.
 • Vedkommende må kunne jobbe både selvstendig og i team, være initiativrik og fleksibel
 • Vedkommende må ha god arbeidskapasitet og evne til å overholde frister og sikre fremdrift.
 • God fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Dyktige og engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksitid
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler. 

Om arbeidsgiveren

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Kontaktpersoner

Anita Finnebråten
Stillingstittel: Økonomi -og personalleder
Telefon: 945 35 608

Grethe Baldersheim
Stillingstittel: Enhetsleder
Telefon: 409 18 795

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå