12/10/2018

Rådmann

  • Lærdal kommune
  • Lærdal, Norge
Administrasjon - Økonomi Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 30.10.2018

Arbeidsoppgåver

- Vidareutvikle kommunen sine tenester i tett dialog med politisk leiing, innbyggjarane og medarbeidarane
- Utvikle gode relasjonar innan administrasjon, med politikarar, innbyggjarar organisasjons- og næringsliv i kommunen
- Arbeide aktivt for å legge til rette for stadutvikling, godt bumiljø og for at Lærdal kommune skal vere ein næringsvenleg kommune.
- Jobbe aktivt for å utvikle tettare samarbeid med nabokommunane
- Sørgje for effektiv organisering og god verksemdstyring gjennom god leiing og nytenking
- Sikre god målstyring, resultatoppfølgjing og gjennomføring av gode planprosessar og effektiv iverksetjing av politiske vedtak
- Fokus på omdømebyggjing og gode relasjonar

Kvalifikasjonar

- Relevant høgare utdanning
- God økonomiforståing
- Gode leiareigenskapar og relevant leiarerfaring frå offentleg eller privat sektor med dokumenterte gode resultat
- Gode kommunikasjons- og lagbyggjareigenskapar

Personlege eigenskapar

- Tydeleg og handlekraftig
- Omgjengeleg og inkluderande
- Lyttande og motiverande
- Løysingsorientert
- Godt humør

Me kan tilby

- Høgt fagleg nivå på tenestene og eit kreativt og utviklande arbeidsmiljø
- Gode kollegaer
- Konkurransedyktige lønsvilkår
- IA-bedrift med godt tilrettelagde ordningar
- Gunstig pensjonsordning
- Hjelp til å skaffe bustad

Send søknaden til

Alle søkjarar skal nytte vårt elektronske søkjekjema som de finn på heimesida vår www.laerdal.kommune.no

Kontakter

Navn: Jan Geir Solheim
E-post: jan.geir.solheim@laerdal.kommune.no
Mobil: 98888800

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå