12/10/2018

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

 • Moss kommune
 • Moss, Norge
PP-tjeneste

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.10.2018

Pedagogisk senter består av tre avdelinger som ivaretar barn og unge med behov for særskilt oppfølging. Vi arbeider for å gi alle barn /elever et godt og helhetlig opplæringstilbud. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder, som sammen med virksomhetsleder utgjør senterets lederteam.

 • Avdeling skole har ansvar for TIBIR/ foreldreveiledning, logopedi til elever i grunnskole og barnehagebarn, og bidrar iorganisasjonsutvikling og kompetanseheving for skoler og barnehager.
 • Avdeling PPT gjør sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning og bistår skoler og barnehager med kompetanseutvikling.
 • Avdeling barnehage gir spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder, ekstraressurser til barnehagene som støtte til barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak rettet mot minoritets-språklige barn i barnehage.

Moss kommune og Rygge kommune blir en kommune fra 01.01.2020. I den forbindelse kan det bli endringer i alle virksomheter.

Arbeidsoppgaver

 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Moss PPT, som gir tjenester til Moss og Våler.
 • Som PP- rådgiver vil du ha ansvar for:
 • Utarbeide sakkyndig vurdering på individnivå iht. Opplæringsloven §5.1 og Lov om barnehager § 19a.
 • Oppfølging og samarbeid med foresatte, skoler/barnehager og hjelpetjenester rundt enkeltbarn.
 • Veiledning av lærerteam/avdeling på systemnivå, som en del av PPTs bistand til skoler og barnehager i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn med særlige behov.

Kvalifikasjonskrav

Embetsstudie/hovedfag/master i spesialpedagogikk eller pedagogikk, som innbefatter veilednings- og testkompetanse

 • Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten
 • Erfaring fra undervisning i grunnskolen
 • Veiledningserfaring
 • Wisc-sertifisering
 • Logos-sertifisering

Følgende vektlegges:

 • Du ønsker arbeidsoppgaver både på individ- og systemnivå
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du er god til å kommunisere, og trives både med å jobbe selvstendig og i team
 • Du har god kunnskap om barnehagens rammeplan og kunnskapsløftet for skole, samt kjennskap til aktuelle samarbeidsinstanser
 • Du har erfaring med samtaler og kartlegging med barn

Lønns-/arbeidsvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Vi kan tilby

 • Mangfoldig fagmiljø, med godt samarbeid på tvers av faggrupper
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksitid
 • Intern og ekstern opplæring
 • Moss kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå