11/10/2018

Prosjektleder 100 % fast st. Utbyggingsavdelingen

  • Gjøvik kommune
Ledelse Samfunnsutvikling

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 25.10.2018

Utbyggings-seksjonen er plassert på rådhuset og består av seks medarbeidere. Seksjonen er en del av et spennende fagmiljø med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Seksjonen inngår i sektor for samfunnsutvikling, men samarbeider tett med andre enheter i kommunen.

Gjøvik preges av stor aktivitet både innenfor offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står overfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byforningsprosjekt m.m. Kommuneplanens arealdel blir nå revidert, og det blir avsatt betydelige utbyggingsarealer i kommunen.

Utbygging har ansvaret for utbygging og salg av bolig- og næringstomter i kommunal regi. Gjøvik kommune har ambisjoner om å ha aktuelle tomter klare for næringsaktører som ønsker å etablere virksomhet i Gjøvik. Kommunen har likeledes også som mål å tilby kommunale boligtomter spredt rundt i kommunens tettsteder, samt hyttetomter på kommunal grunn. 

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder for kommunale vann- og avløpsprosjekter, både på driftssida og på nyanlegg, både knyttet til prosessanlegg og til ledningsnett.
Planlegging av ledningsfornyelse, både i egenregi og med innleide entreprenører.
Oppfølging av investeringsprosjekter som følge av ny hovedplan for VA (ventes vedtatt i 2019)
Oppfølging av utbyggingsavtaler med private utbyggere
Videreutvikle samarbeidet med kommunens seksjoner for VA-drift og Teknisk service.
Andre oppgaver 

Kvalifikasjoner

Ingeniør-utdanning , bachelor grad eller høyere
Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder.
Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig.
Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler
Gode evner til samarbeid og kommunikasjon 

Vi kan tilby

Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder.
Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig.
Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler
Gode evner til samarbeid og kommunikasjon 

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved Rolf Perjord, tjenesteleder, tlf. 971 28 651 eller
Asbjørn Tufto, tjenesteleder, tlf. 975 61 221.

Unntatt offentlighet må begrunnes!

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kontakter
Rolf Perjord
Tjenesteleder
Mobil 97128651
Arbeid 971 28 651

Asbjørn Tufto
Tjenesteleder
Arbeid 975 61 221

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå