11/10/2018

Virksomhetsleder for Hjemmetjenesten

 • Skjervøy kommune
 • Skjervøy, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 26.10.2018

Skjervøy kommune har ledig 100% fast stilling som

virksomhetsleder for Hjemmetjenesten, med tiltredelse snarest. 

Stillingen har følgende arbeidsområder:

Stillingen som virksomhetsleder for hjemmetjenesten er strategisk viktig for å nå målene om at innbyggerne skal få gode og tilpassede tjenester i hjemmet, innenfor våre rammer. Skjervøy kommune er for tiden i et omstillingsprosjekt der en skal se på ressursbruken i alle ledd. Hjemmetjenesten er en av de største tjenestene i kommunen og det er derfor naturlig at denne tjenesten vil bli berørt av omstillinger og endringer. Det må derfor påregnes en del endring i ansvarsområde.

Vi søker derfor etter en innovativ, tydelig og motiverende leder som har evne til å være pådriver i utvikling av tjenesten, se muligheter og samarbeide på tvers i den kommunale organisasjonen og være strukturert i forhold til budsjettansvar, personaloppfølging og faglig krav. 

Dette innebærer mer konkret:

 • Overordnet faglig ansvar for kvalitet i tjenestene overfor våre brukere.

 • Personalansvar med fokus på oppfølging og utvikling av 48 ansatte, fordelt på to omsorgsboliger, utesoner og distrikt.

 • Budsjettansvar med krav til disiplin i forhold til drift innenfor gitte rammer.

 • Saksbehandling.

 • Hovedansvar for den daglige driften av tjenesten 

Vi søker deg med:

 • Utdanning som sykepleier.

 • Videreutdanning i administrasjon og ledelse og/eller relevant lederpraksis

 • God innsikt i kommunal forvaltning og styringssystem

 • Erfaring fra kvalitets- og utviklingsarbeid

 • Erfaring i bruk av elektroniske fagprogrammer og gjerne bruk av velferdsteknologi.

 • Gode samarbeidsevner.

 • Personlig egnethet for en krevende lederstilling. 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du er en pådriver, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du har evnen til å få med deg dine ansatte og har gode samarbeidsevner i alle ledd.

 • Er kompetent ved at du som leder framstår som tydelig, faglig og engasjerende.

 • Er utviklende ved at du har evne til å se framover og finne gode løsninger for at tjenestetilbudet skal møte behovene i framtiden.

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 

Søknaden må gi opplysninger om:

 •  CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser 

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av leder av Hjemmetjenesten Eldbjørg Nyvoll tlf 77775732/77775563 eller Helse- og omsorgssjef Tommy Hansen tlf 77775550. 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.kommune.no 

 • Søknad sendes elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden. 

Søknadsfrist: 26. oktoberAnsettelsesform

Fast  

Søk nå